Arbetsträning Vänersborg

inom Jobb- och utvecklingsgarantin
och Jobbgaranti för ungdomar

Kvinna i telefon

Vill du arbetsträna hos oss? Medborgarskolan bedriver olika former av verksamheter där du kan erbjudas möjlighet att arbetsträna.

Målet med arbetsträningen är att fungera som ett led i din utveckling för att öka chanserna till ett arbete.

Syftet med arbetsträningen är att ge dig möjlighet att testa din arbetsförmåga och i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet eller att lyckas. Det måste inte enbart gälla specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan, såsom att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning samt hantera olika krav och förväntningar som normalt finns vid en arbetsplats.

Arbetsträningen utformas utifrån dina förutsättningar och ska tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Målet är att du ska känna dig säker i en arbetssituation och få erfarenhet och referenser som tillsammans underlättar ansträngningarna att komma närmare eller tillbaka till yrkeslivet.

Arbetsuppgifter

Butik (kassa, försäljning, varuhantering, butiksstyling)
Administrativa uppgifter (inköp, enklare bokföring, kassarapporter)
Kursvärd/-värdinna
Vaktmästeri och servicearbeten
Lokaltillsyn/städ

Läs mer om butiken Lilla Outleten i Vänersborg som drivs av Medborgarskolan som en plats för arbetsträning

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

Prata först med din arbetsförmedlare. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du ska anvisas arbetsträningsplats.

Vill du veta mer?

VÄNERSBORG
Karin Lundborg | 0520-301 20 | karin.lundborg@medborgarskolan.se