Arbetsträning Halmstad

inom Etableringsuppdraget

Kvinna med dator

Vill du arbetsträna hos oss?

Vi erbjuder arbetsträning med handledare speciellt riktat till dig som är utrikesfödd kvinna med eller utan gångbar utbildning eller yrkeserfarenhet. Syftet med arbetsträningen är att ge dig möjlighet att prova på ditt yrke, ett nytt yrke eller få arbetslivserfarenhet i Sverige.

Arbetsträningen utformas utifrån dina förutsättningar och ska tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Målet är att du ska känna dig säker i en arbetssituation och få erfarenhet och referenser som tillsammans underlättar ansträngningarna att komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsträningen kan även komma att kombineras med andra aktiviteter som du kan ha behov av, som till exempel extra språkträning eller branschkunskap. Arbetsträningen kan med fördel kombineras med SFI (Svenska för invandrare). Kontakter och besök av företag och organisationer ingår. Arbetsträningen kan ske på hel- eller deltid, beroende på dina behov.

En handledare kommer alltid att finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter

ADMINISTRATION
• Word, Excel, PowerPoint, Internet
• Enklare marknadsföring, till exempel framtagande av affischer, underlag till Facebook-inlägg och nyhetsbrev
• Databasarbete, framtagande av adressregister, kvalitetskontroller
• Callcenter, marknadsundersökningar, merförsäljning per telefon
• Kuvertering, arkivering

RECEPTION
• Hänvisning av besökare
• Svara i telefon
• Posthantering
• Ansvara för skötseln av tekniska hjälpmedel
• Utlåning av datorer

KÖK
• Enklare matlagning/kallskänk
• Disk
• Städ

VAKTMÄSTERI
• Enklare bygg-/måleriarbeten, till exempel uppsättning av hyllor och målning av möbler
• Byte av glödlampor
• Fönsterputs
• Flytt av inventarier i Halland
• Trädgårdsskötsel
• Miljösortering

BUTIK/GALLERI
• Varuplock
• Kassa
• Städ
• Dekoration
• Kundbemötande

SÖMNAD
• Tvätt
• Lagning
• Sy om kläder och föremål
• Design

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

Prata först med din arbetsförmedlare. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du ska anvisas arbetsträningsplats.

Vill du veta mer?

HALMSTAD
Lennart Wall
0340-69 56 19 | lennart.wall@medborgarskolan.se