Ung i Europa

Fyra ungdomar

In English

Vill du få arbetslivserfarenhet? Vill du prova ett nytt yrke? Gillar du att resa? Vill du lära känna en ny kultur? Vill du lära dig eller bli bättre på ett främmande språk?

Då är UNG I EUROPA något för dig! Projektets genomförandefas startar hösten 2016 och håller på till och med oktober 2018.

UNG I EUROPA vänder sig till dig som är 18-30 år. Genom stimulerande och kul aktiviteter får du redskap och kontakter för att hitta fram till rätt jobb eller utbildning. Projekttiden är 5-7 månader, inklusive praktik utomlands i Europa.

Så här funkar det

FÖRBEREDELSEFAS (4 MÅNADER)
Du kommer att förbereda dig inför avresa men också inför hemkomst efter praktiken. Det innebär bland annat att lära känna de du ska resa med och få mer kunskap om det land du ska till. Du lär dig även om arbetsmarknaden samt om exempelvis motivation och konflikthantering.

PRAKTIK UTOMLANDS (2 MÅNADER)
Du skickar i förväg önskemål till mottagarorganisationen inom vilken bransch du önskar göra praktik. Ni som åker bor tillsammans och ni kommer att erbjudas sociala och kulturella aktiviteter på fritiden. Du kommer ha stöd av dina ledare under hela perioden, delvis på plats och delvis från Sverige.

UPPFÖLJNINGSFAS (2 MÅNADER)
Kanske finns det redan en plan sedan förberedelsefasen, men den behöver troligtvis uppdateras. Vad är aktuellt? Vad vill du jobba med? Finns det något du vill eller behöver studera? Det är nu dags att reflektera över de erfarenheter och kunskaper du inhämtat från resan och att sätta upp nya mål. Alla som varit iväg får ett intyg och möjlighet att göra ett Europass.

Detta ingår

Om du väljer att delta i detta projekt ingår resa, försäkring och uppehälle under utlandspraktiken. Det kostar inget att vara med.

Så här anmäler du dig

Kontakta oss så bokar vi in ett första möte. Om du har ekonomiskt bistånd (eller försörjningsstöd) så kan du också prata med din handläggare på Stöd- och Försörjningsenheten och säga att du vill delta i projektet UNG I EUROPA hos Medborgarskolan.

Vill du veta mer?

PROJEKTLEDARE
Anna Bjulemar | 0300-69 01 71 | anna.bjulemar@medborgarskolan.se

Projekt UNG I EUROPA är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun och Svenska ESF-rådet.

ESF-loggan (med EU-flaggan)Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.