Medspråk

Medspråk i Västerås

Medspråk är en viktig del av Medborgarskolans folkbildningsuppdrag. I små samtalsgrupper träffas invandrare och medspråkare och tränar svenska på ett informellt och naturligt sätt. Deltagandet i grupperna är kostnadsfritt och frivilligt. Medspråkarnas insats är ideell.

Bli medspråkare!

Har du intresse för språk, människor och andra kulturer? Vill du ge av din tid och ditt engagemang för ett bättre Sverige? I så fall är det just dig vi söker för ideellt arbete som medspråkare!

Som medspråkare leder du tillsammans med en eller två andra svensktalande en studiecirkel för invandrare som vill träna svenska genom ett informellt samtal. Du delar med dig av ditt språk och din kultur samtidigt som du får ta del av andras i ett givande utbyte.

Som medspråkare stöder du deltagarnas svenskinlärning. Du är diskussionsledare, inte lärare. Medspråkaren är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att alla känner sig hörda, sedda och respekterade.

Som medspråkare möter du individer med bakgrunder och erfarenheter som kan vara helt annorlunda än dina egna. Varje människa har en historia att berätta. Kanske får just du höra den!

Vill du bli medspråkare?
Ta kontakt med Medborgarskolan på din ort om du vill bli medspråkare. Lokalkontorets kontaktuppgifter finner du på respektive kontors sida. Välj kommun i rullisten ovan.

Öva svenska!
Välkommen till Medspråk!

  • Medspråk är till för att du ska få hjälp när du lär dig svenska.
  • I små grupper övar du på att förstå och prata svenska.
  • Grupperna träffas varje vecka och pratar om det som händer i vardagslivet och det du själv vill prata om.
  • Du lär känna nya människor. I varje grupp finns två eller tre medspråkare som har svenska som modersmål.
  • Medspråk är inte kopplat till någon politisk eller religiös grupp. Alla är välkomna. Det är gratis att vara med.


Vill du delta i Medspråk?
Om du vill delta i Medspråk, ta kontakt med ditt lokala Medborgarskolan kontor.

Improve your spoken Swedish. Welcome to Medspråk!

  • Are you learning Swedish? We can give you help and support!
  • You improve your conversation in small groups.
  • You will meet native Swedish speakers once a week, get to know each other and talk about everyday life.
  • There are no tests or homework. You practise your Swedish in a relaxed and easy way.
  • Medspråk is politically and religiously neutral. No fee. Come and join us!


Where do we offer Medspråk?
If you wish to participate in Medspråk, please contact your local Medborgarskolan office.

Om Medspråk i projektrapport

Bosse Jonsson Fil dr, Mälardalens Högskola, har genomfört projektet "Folkbildningens värden och villkor i Västmanland" (FIV) på uppdrag från Länsbildningsförbundet Västmanland till Mälardalens Högskola.

I rapporten skriver Bosse Jonsson bland annat:
Deltagare lärde känna varandra bättre när de träffades i ett annat sammanhang utanför Sfi. Medspråkarcirkeln har också fungerat som en social frizon och träffpunkt där deras individualitet har bekräftats. Deltagarna förefaller ha fått en förnimmelse av "innanförskap" när de har besökt cirkeln. Medspråkarna har gett en träning i "praktisk samhällskunskap" för både ledare och deltagare.

Läs Bosse Jonssons rapport om Medspråk (pdf)
(Om Medspråk från sidan 33 och framåt)