Internationellt

Internationella samarbeten och kulturella utbyten berikar och stärker oss som organisation och som privatpersoner. Medborgarskolan bidrar och tar del av internationellt arbete på olika sätt, tex genom stöd till olika kampanjer och utbyten, deltagande i projekt och internationella möten och konferenser.

En vecka i Hargeisa

Sedan flera år samarbetar Medborgarskolan i Stockholm med många föreningar där medlemmarna har somaliskt ursprung. De känner ofta ett starkt socialt engagemang för sitt hemland och vill gärna bidra och hjälpa till på olika sätt, för att bygga upp landet igen efter många år av oroligheter.

Men var börjar man och hur går man tillväga? Hur kan man till exempel stötta de kvinnor som förlorat sina män i kriget och plötsligt behöver kunna försörja sig själva? Vad kan man konkret göra för att förbättra situationen för de som bor på landsbygden och som har långt till sjukhus och skolor?

I oktober åkte ett team från Medborgarskolan Stockholm på en studieresa till Hargeisa för att träffa olika hjälporganisationer och hitta lämpliga samarbetspartners till framtida projekt. Det blev en resa fylld av intressanta och lärorika möten med olika organisationer som gav en viktig inblick och förståelse för på vilket sätt ett studieförbund kan stötta de aktiva föreningarna i Sverige i sitt engagemang och lärande.

Medborgarskolan bjöds in till Sydkorea

Medborgarskolan och ABF blev hösten 2015 inbjudna till Sydkorea av Corean Democratic Foundation. Myndighetens uppdrag är att dokumentera delningen av Korea, arbeta för demokrati och i förlängningen en återförening av Nord- och Sydkorea.

Man arrangerar varje år konferensen ”Asian Democratic Forum” dit man bjuder in forskare, aktivister och akademiker för att diskutera demokratiutvecklingen i Asien. Konferensen har alltid ett tema – 2014 var det ”Folkets Hus” – och man belyser olika länders demokratiarbete. I år var ett tema ”Hur ska vi bygga en plattform för demokrati via folkbildning” och representanter för Sverige bjöds in: Helen Riise, Folkbildningschef för Medborgarskolan Region Stockholm, Frida Mellbin från ABF i Göteborg och Staffan I Lindberg, professor och demokratiforskare på Göteborgs Universitet.

Sydkorea ser på Sverige som ett föregångsland. Man är mycket intresserad av den svenska välfärdsstaten och man har besökt politiska partier, fackföreningsrörelsen, Folkets Hus och studieförbund. I dag finns inte mindre än 70 st Folkets Hus i Sydkorea och man arbetar engagerat för att, vid sidan av utbildningssystemet, bygga upp en folkbildningsrörelse.

Under konferensen ställdes många frågor. Man var nyfiken på studiecirkelns pedagogiska modell, som bygger på att grupper lär tillsammans oavsett politiska åsikter. Man ville veta mer om hur studieförbunden är uppbyggda och hur vi rekryterar och utbildar våra ledare.

Vi berättade om vår svenska modell där statens fyra syften med folkbildning bidrar till utvecklingen av det demokratiska samhället, och att majoriteten av medborgarna är positiva till statligt finansierad folkbildning. Vi förklarade också att folkbildningen – vid sidan av ämnen som samhälle, historia och politik – även omfattar ”fritidsämnen” och att det har sin grund i att vi tror att människor deltar mer aktivt i utvecklingen av det demokratiska samhället om de har en stark självkänsla. Den kan man få när man upptäcker att man kan lära sig ett hantverk eller ett nytt språk mm. Vi pekade också på våra cirkelledares starka ideella engagemang och gav exempel på hur vi arbetar mot utsatta grupper i samhället.

En svensk- koreansk studiecirkel Talarna vid Chorean Democratic Forum
En svensk-koreansk studiecirkel och talarna vid Chorean Democratic Forum

Giovanna – ett EU-projekt om "små" insatser som gör stor skillnad i samhället!

Det finns kunskap som förs vidare från generation till generation, inte sällan från kvinna till kvinna. Det kan handla om små ting som får stor betydelse för hur projekt, samarbeten och kulturer utvecklas.

Sedan våren 2014 deltar Medborgarskolan i Stockholm i ett EU-projekt med syfte att bättre ta tillvara på äldre kvinnors erfarenheter och informella kunskaper. Ofta handlar det om små men viktiga insatser som sällan får de stora rubrikerna. Om kvinnor som skapar förändring genom att arbeta ideellt och i det tysta.

Projektet Giovanna omfattar ett 20 tal kvinnor från fyra länder – Sverige, Spanien, Grekland och Frankrike. Genom en särskilt utarbetad metod dokumenteras deras kunskap och berättelser, som kan handla om allt från matlagning till entreprenörskap. Projektet uppmärksammar och sätter strålkastarna på ideella insatser som många kvinnor bidrar med för att vi alla ska få ett bättre samhälle.

Se kokboken

Läs artikel från Norrtälje tidning

Projekt i Somaliland

Mot bakgrund av att Medborgarskolan i Stockholm sedan flera år samarbetar med ett 50-tal föreningar där ca 1 500 medlemmar har somaliskt ursprung, bedrivs ett projekt som syftar till att stödja socialt utsatta individer och grupper i Somaliland.

Många av föreningarna och deras medlemmar känner stor solidaritet för sina landsfränder och vill gärna stödja utsatta individer och grupper på plats. En del personer, som tidigare har bott i Sverige, har flyttat tillbaka till Somaliland och bl a startat företag där. De har också utvecklat kontaktnät på plats.

I ett första skede riktar Medborgarskolans projekt in sig på att besöka sjukhus, och barnhem för föräldralösa barn. Vi kommer även att besöka verksamheter som stödjer kvinnor i deras behov av utbildning för att kunna bli självförsörjande.

Målet för projektet är att hitta lämpliga samarbetspartners till framtida projekt genom vilka vi kan hjälpa till att förbättra situationen för särskilt utsatta individer/grupper.

Bild: Dagarna före jul blev den officiella uppstarten på region Stockholms internationella projekt ” Stöd till socialt utsatta i Somaliland”.

Somalilands informationsminister Abdullani M Dahir Cukose kom till Medborgarskolan för att tillsammans med representanter från våra föreningar från Somaliland planera en besöksresa till Somaliland i vår.

Skolmat blir kunskap

Medborgarskolan samarbetar med svenska FN-förbundets kampanj skolmat blir kunskap som vill bidra till minskad fattigdom i världen och att fler barn får möjlighet att gå i skolan.

Målet med skolmat blir kunskap är att fler barn som lever i fattigdom ska få tillgång till skolmat.

Många fattiga familjer i Afrika, Asien och Latinamerika har inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan. Döttrarna behövs ofta i hemmet för att hämta ved och vatten, laga mat och passa småsyskon. Sönerna får ofta jobba i familjens jordbruk eller på annat sätt bidra med en inkomst till hushållskassan.

När barn erbjuds ett mål mat i skolan varje dag utan att det kostar familjen något, ökar antalet barn i skolan med 25 procent. Och för att hålla hungern borta från resten av familjen får många av flickorna även matransoner med sig hem en gång i månaden.

Mat ger energi och kunskap

Hunger hämmar barns förmåga att hänga med på lektionerna och lära sig olika saker. Det finns alltför många hungriga barn i världen. De flesta får ingen skolmat alls. Och det finns alltför många barn som inte går i skolan överhuvudtaget. Flertalet av dem är flickor. Det vill vi ändra på.

Kunskap gynnar hela samhället

Det finns FN-studier som visar att flickor som får utbildning föder färre barn när de växer upp. Det minskar barnadödligheten och mödradödligheten. Varje extra skolår för flickor är viktig. Förutom att utbildning leder till ökade kunskaper och därmed bättre förutsättningar i vuxenlivet exempelvis när det gäller arbete, leder utbildning också till minskad risk att drabbas av hiv. Utbildade mödrar är mer motiverade än mödrar som inte gått i skolan att sända sina döttrar och söner till skolan. Barn till utbildade mödrar lider mindre risk att drabbas av svält och sjukdomar.

Var med och bidra

SMS:a ”skolmat” till 72 909. Då skänker du 50 kronor till skolmats-kampanjen vilket motsvarar 25 skolmåltider för ett barn.

)

Ung i Europa

Vill du få arbetslivserfarenhet? Vill du prova ett nytt yrke? Gillar du att resa? Vill du lära känna en ny kultur? Vill du lära dig eller bli bättre på ett främmande språk?

Då är UNG I EUROPA något för dig! Projektets genomförandefas startar hösten 2016 och håller på till och med oktober 2018.

UNG I EUROPA vänder sig till dig som är 18-30 år. Genom stimulerande och kul aktiviteter får du redskap och kontakter för att hitta fram till rätt jobb eller utbildning. Projekttiden är 5-7 månader, inklusive praktik utomlands i Europa.

Läs mer om Ung i Europa här

Ung och nyfiken?

Är du en av våra unga besökare? Kolla in Svenska FN förbundets ungdomssajt www.varldskoll.se Här skaffar du dig koll på omvärlden. Klicka runt och hitta statistik, jämför länder, ta reda på hur det står till just nu och få en glimt av hur det skulle vara att leva någon annanstans.

De flesta tror att läget i världen är mycket sämre än det faktiskt är!

Även om det finns massor att göra så går det åt rätt håll. Fattigdomen i världen minskar, fler barn än någonsin börjar skolan, antalet demokratiska länder blir fler och vi lever längre än tidigare.

Kommande evenemang i Västra Götalands Län