Nationella samarbeten

Civilförsvarsförbundet

Samarbetet innebär bland annat att Medborgarskolan nu kan bistå att arrangera och erbjuda verksamhet inom Civilförsvarsförbundet självskyddskoncept Din trygghet.

Det ökar kompetensen hos våra kursledare och gör Medborgarskolan till en trygg plats att vara på. Kurserna inom konceptet erbjuds grupper och föreningar som redan har studiecirklar i Medborgarskolan idag, men även som enskilda satsningar i arbetet med olika målgrupper.

Civilförsvarsförbundet får medel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vilket gör att exempelvis ett visst antal utbildningar i krisberedskap samt förebyggande av olika typer av olyckor är kostnadsfria för deltagare och ledare.


Rabatt på båtförsäkring hos Svenska Sjö

När du tagit förarintyget eller kustskepparintyget och dessutom är medlem i en båtklubb så får du rabatt på försäkringspremien hos Svenska Sjö. Kontakta Svenska Sjö för att tillgodogöra dig rabatten.

Läs mer om samarbetet

___________________________________________________________________________

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. De stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda på företag inom privat sektor i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Medborgarskolan erbjuder kurser/utbildningar till TRR som uppfyller de utbildningsmål som TRR önskar för de personer som de stöttar. Alla som är inskrivna hos TRR och anmäler sig till en ordinarie kurs via hemsidan/telefon får 10 procents rabatt på kurspriset. Vid skräddarsydda lösningar ges ingen rabatt - utan då reduceras priset i gällande offert.

Sök på hemsidan för att hitta de kurser som passar dig utfrån vad du och din handläggare kommit överens om.

Läs mer om vårt samarbete nära dig:

Vill du gå en distanskurs - se våra kurser inom data, foto, ekonomi och språk här.

___________________________________________________________________________

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna skapas en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Nattvandring.nu samarbetar med Medborgarskolan och vår gemensamma ambition är att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.


bokus logotyp

Som Medborgarskolans kursdeltagare får du 6% rabatt på böcker när du anger kampanjkoden medbo14 www.bokus.com .
Normal leveranstid för svenska böcker är en till tre dagar. Engelska och amerikanska tar mellan tre och sex dagar. Beräknad leveranstid syns vid beställningstillfället.

Erbjudandena gäller under den termin som du går kursen.


logotyp Demensförbundet

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt. Förbundet, som har 10 400 medlemmar, driver ideell stödverksamhet i 122 lokala demensföreningar runt om i landet.

Medborgarskolan och Demensförbundet har ingått avtal om samarbete både på regional och på nationell nivå. Det handlar främst om att öka kunskapen om demenssjukdomar men också att ordna skräddarsydda studiecirklar och kulturprogram runt om i Sverige.