Simning för tjejer

Simkunnighet är en rättighet

Att kunna simma är för många en självklarhet, vi badar och simmar i bassänger, pooler och äventyrsbad. Under den varma sommaren inbjuder alla våra sjöar till svalkande bad. Simundervisning ingår i läroplanen, detta till trots kan inte alla barn delta i undervisningen och får därigenom underkänt i ämnet Idrott och hälsa. Detta vill Medborgarskolan råda bot på genom sitt projekt med simundervisning för tjejer och unga kvinnor.

Medborgarskolan har under många år bedrivit simundervisning för invandrarkvinnor. Undervisningen har skett under tider då badhuset varit stängt för andra besökare. Av religiösa eller kulturella skäl kan kvinnorna inte bada tillsammans med män. Simningen har varit populär och det har ofta varit kö till platserna.

Efter önskemål och förfrågningar från såväl föräldrar och idrottslärare har turen kommit till de yngre flickorna och tjejerna. I mars 2015 startade projektet ”Simning för unga tjejer”. Medborgarskolan i Karlstad har beviljats projektmedel från sin riksorganisation för att kunna bedriva undervisningen för deltagarna kostnadsfritt.

– Det finns flera anledningar till varför tjejerna inte vill delta i simundervisningen som skolan anordnar, dels kan det vara religiösa eller kulturella skäl, men det kan också vara ett förakt för sin egen kropp, att man inte vågar visa sig i badkläder för andra. Säger Cecilia Broström Tunér som leder projektet.

Livräddningssällskapets definition av simkunnighet består av ”att kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och därefter simma 200 meter varav 50 meter är ryggsim”. En beskrivning som överensstämmer med kunskapskraven som står angivna i läroplanen.

– Utöver att tjejerna faktiskt ska kunna erhålla betyget godkänt i skolan, är simkunnighet en trygghet för individen. Vi hoppas kunskapen även skall stärka tjejerna självkänsla och ge dem en positiv självbild, poängterar Cecilia.

Projektet fortgår under hela 2015.

För frågor om projektet kontakta Cecilia Broström Tunér, tfn 054- 10 21 40 eller cecilia.brostrom.tuner@medborgarskolan.se