Dackebackens Musikförskola

Välkommen till Dackebackens Musikförskola!

Dackebackens Musikförskola är sedan 1 april 2014 en förskola som drivs av Medborgarskolan. Hos oss är musik, dans, drama, bild och form viktiga pedagogiska verktyg i den dagliga verksamheten – och används på ett lekfullt sätt för att bidra till barnens utveckling i enlighet med läroplanen för förskolor (Lpfö98).

Dackebacken har stora och bra lokaler i centrala Växjö där vi för stunden har 54 barn, fördelade på totalt fyra avdelningar: två stycken småbarnsavdelningar för barn 1-3 år och två stycken storbarnsavdelningar för barn mellan 3 och 5 år. Vi är personalstyrka på 10 pedagoger och en förskolechef, såväl kvinnor som män.

Carisma Musikförskola. Förskolebarn.

Vill du anmäla ditt barn till oss eller veta mer? Då är du välkommen att kontakta Lina Högemark, förskolechef, på telefon 073-867 65 04. Vill du besöka oss finns vi på Vintervägen 2, granne med Folkets Park, i Växjö.

Ansöker om plats gör du som vanligt på Dexter (Växjö kommuns etjänst för Skola och Barnomsorg).

Besök oss gärna också på vår hemsida, www.dackebacken.se