Grundskolor

Franska Skolan

Göteborg

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil. På Franska Skolan går drygt 230 barn, fördelat på förskola och grundskola. Skolan är liten med nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal.
Franska Skolans webbplats

Kulturama Grundskola

Stockholm

Gör det du tycker är roligt samtidigt som du läser grundskolans alla ämnen! Vi erbjuder tre inriktningar: Dans, Sång & Teater, Musik & Sång, Bild & Form. Våra skolor ligger i Hammarby Sjöstad och Sundbyberg.

Kulturama grundskolas webbplats

Om huvudmannen

Stockholm

Info ang Spanska skolan
1 september 2016 tog Rälsen AB över huvudmannaskapet för Spanska skolan www.spanskaskolan.se