Sociala projekt

Medborgarskolan stödjer och utvecklar nationella och internationella projekt som vänder sig till individer i socialt utsatta grupper. Projekten initieras och finansieras av Medborgarskolan.

2011-2012

Handicat – Alla kan segla, Norrtälje
I projektet erbjuds ungdomar med fysiska och psykiska funktionshinder att segla katamaran i Roslagens skärgård. Inför seglingen går deltagarna en navigationskurs där de lär sig grunderna för en trygg och säker upplevelse på sjön. Seglingen med katamaranen pågår under en vecka i juni. Projektet genomförs i samarbete med Handicat.

Filmprojektet Mediavinden, Norrtälje
I Mediavinden lär sig ungdomar med Aspergers syndrom att skapa en informationsfilm. Filmen ska sprida kunskap om hur det är att leva med olika funktionshinder och visas bland annat på skolor runt om i Norrtälje kommun.

Under hösten har deltagarna genomgått en kurs i film/videoredigering och i början av 2012 ska de lära sig intervjuteknik. Under våren filmas materialet och informationsfilmen planeras att vara färdig till sommaren.

Kulturreceptet, Linköping
Projektet riktar sig till långtidssjukskrivna psykiskt funktionshindrade. Deltagarna i projektet går olika hantverkskurser, som keramik, mosaik och målning. Målet är att genom det egna skapandet och den kreativa kraften ge deltagarna ökad tro på sig själva.
Deltagarna är så nöjda att de önskar en fortsättning och menar att Kulturreceptet har haft en klar positiv inverkan i deras liv. Verksamheten bedrivs i samarbete med Capio psykiatri.

Ateljékurser på Fontänhuset i Göteborg
Fontänhuset är en modell för psykosocial, arbetsinriktad rehabilitering och vänder sig till personer som är, eller har varit i kontakt med psykiatrisk vård. Verksamheten är utformad som ett klubbhus och erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt deltagande. Som medlem ges man möjligheter att påverka sin situation och sitt dagliga liv.

Medborgarskolans erbjuder kurser inom ateljéområdet på Fontänhuset . Höstens verksamhet avslutades i december med en jubileumstillställning där deltagarna i konstkursen visade sina verk i en utställning.
Konstkursen fyller en viktig funktion och är en mycket uppskattad del av Fontänhusets verksamhet.

2010-2011

Dansglädje hela livet, Uppsala
Projektet tar sin utgångspunkt i människors önskan och glädje att röra sig till musik och att sjunga tillsammans.
Verksamheten sker på institutioner och utgår från deltagarnas egna önskemål, förmågor och möjligheter. Aktiviteterna sker tillsammans med personal och boende och leds av en musikpedagog, även anhöriga välkomnas att vara med.
Verksamheten syftar till att höja livskvaliteten, stärka gemenskapen och främja deltagarnas hälsa.

Stygn som förenar, Örebro
Projektet vänder sig till kvinnor med invandrarbakgrund.
Utgångspunkten är att kvinnor från olika länder ofta kan sy och att det är en användbar kunskap. Under aktiva samtal och gemenskap utvecklas kunskaperna och kvinnorna får handledning i att skapa och rita mönster, sy kläder, brodera, sticka och virka. Samtidigt ökar alla i gruppen sin förmåga att tala svenska och facktermerna inom det textila området blir en väg mot större språkkunskaper och ökad integration.
”Stygn som förenar” är verkligen ett talande namn!

Zumba, Gävle
Ett projekt som vill bidra till att möjligheten att känna med alla sinnen och också stimulera alla sinnen. Målgruppen är psykiskt funktionshindrade och metoden är träningsformen Zumba. I Zumba kombineras latinamerikansk musik med dans som salsa och samba. Verksamheten har bedrivits på ett dagcenter i Gävle.

2009

Musikstudioverksamhet på dagtid, Örnsköldsvik
Projektet ger möjlighet till psykiskt funktionshindrade att spela in musik, göra radioteater eller radioprogram. I projektet ingår att försöka starta en webbkanal eller samarbete med en radiokanal. Projektet ger målgruppen en meningsfull, kreativ sysselsättning på dagtid.

Olika kulturer skapar nya möjligheter, Luleå
Projektet erbjöd mångkulturell dagverksamhet för invandrade kvinnor 50+ och daglediga svenska kvinnor i samma åldersgrupp.
Målet var att öka integrationen mellan kvinnorna genom verksamhet inom ateljé- och konsthantverksområdet. Projektet ska också bidra till språkträning i svenska och möjliggöra att vänskapsrelationer uppstår.

2008

Mötesplats, Varberg
Matlagnings- och datakurser på behandlingshem. Verksamhetens syfte var att minska deltagarnas utanförskap genom att underlätta de boendes utslussning från ett behandlingshem.

Filmverkstad, Stockholm
Projektet riktade sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Ungdomarna gavs möjlighet att producera reportage, filmer, intervjuer och dessutom fick gruppen lära sig att hantera tekniken vid filmproduktion.

2007

Glädjekällan, Linköping
Verksamhetens syfte var att ge funktionshindrade möjlighet till stimulerande samvaro under ett antal timmar per vecka. Glädjekällan bygger på att skapa musik tillsammans och också skriva låtar och texter.

Design Rosengård, Malmö
Verksamhetens syfte är att ge invandrarkvinnor som är intresserade av mode eller har tidigare textil erfarenhet en bredare kunskap mot konfektion. Förutom yrkesspecifika ämnen, läggs stor vikt vid deltagarnas språkutveckling. En introduktion till att starta eget ingår, liksom marknadsföring.