Medborgarkunskap

Medborgarskolan i Stockholm samarbetar med ett 50-tal afrikanska föreningar och fria grupper i Järva-området. Genom vårt studieförbund driver män/kvinnor och unga tjejer/killar, egna studiecirklar i bland annat svenska, somaliska, matlagning, körkortsteori och historia.

Merparten av dessa personer har bristande kunskaper om svenskt kultur- och samhällsliv. De saknar såväl nätverk som verktyg för att kunna ta del av den samhällsservice och information som de behöver för att stegvis integreras i Sverige.

Sedan några år tillbaka genomför vi därför föreläsningsserien ”Medborgarkunskap” i nära samarbete med afrikanska samarbetsorganisationer och Medborgarkontoren i Rinkeby/Kista samt Spånga/Tensta. Föreläsningarna är mycket välbesökta och ryktet om dem har spridit sig som ringar på vattnet och numera kommer människor från hela Stockholms län.

Genom att erbjuda våra målgrupper samhällsinformation och verktyg för att de på egen hand ska kunna ta del av samhällsservice, inte minst via internet, skapas många möjligheter för dem att aktivt påverka sin egen livssituation och integration i det svenska samhället.

Exempel på myndigheter och samhällsinstitutioner som tas upp
Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Konsumentverket, Sveriges Riksdag, Landsting och Kommun, Migrationsverket, Brandförsvaret och Kulturförvaltningen

Exempel på föreläsningsteman
Hälsa och hälsorådgivning, Föräldrarkunskap, Starta eget företag, Demokrati i Sverige – kommun, landsting och riksdag, Förebilder för många unga, Föreningskunskap, Datakunskap och Konflikthantering