Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap.

En studiecirkel kännetecknas av att:

 • Den har inga formella krav på förkunskaper
 • Deltagaren avgör själv om han eller hon vill delta
 • Deltagarna kan påverka cirkelns innehåll och upplägg
 • Den leder till ett lärande vars syfte är utveckling och förändring
 • Kunskap söks gemensamt och diskussion och samtal är en viktig del
 • Det ska finnas tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.

En studiecirkel kan handla om nästan vadsomhelst. Den vanligast typen av studiecirkel är ett band som spelar musik, men det kan också vara bokcirklar, filmcirklar, hantverkscirklar, språkcirklar och mycket mer.

Studietid

Studiecirkeln måste uppfylla följande krav på tid och antal sammankomster.

 • Minst nio studietimmar.
 • Minst tre sammankomster.
 • Max fyra studietimmar per sammankomst.
 • Max tre sammankomster per vecka.
 • En grupp kan högst delta i 480 studietimmar per år.

Ledare

Varje grupp som har verksamhet i Medborgarskolans folkbildning måste ha en godkänd le-dare. Alla sammankomster ska ha en ledare, vilken medräknas i antal deltagare. När den ordinarie ledaren inte är närvarande ska en vikarie utses. Denne kan vara en av deltagarna i cirkeln.

Statsbidrag

Medborgarskolan får ett bidrag från staten för att bedriva folkbildning, bidraget baseras på antalet timmar som redovisas i studiecirklarna.

Vad är inte en studiecirkel?

Vissa typer av verksamhet räknas inte som studiecirklar inom Medborgarskolan. Detta baserar sig på statens riktlinjer och Medborgarskolans värdegrund.

Några av riktlinjerna:

 • Ingen verksamhet i kortspel, schack och olika idrotter kan rapporteras med bidrag, inte ens om det bara är teori.
 • Vi ska inte bedriva verksamhet som gör anspråk på att kunna bota eller behandla eller verksamhet som säger sig kunna diagnostisera olika sjukdomstillstånd.
 • Vi ska inte heller ägna oss åt att förutse framtiden, tolka eller tyda olika tecken.
 • Att utöva en religion så som predikning, bön, gudstjänst, andakt
  eller motsvarande som statsbidragsberättigad folkbildning är inte tillåtet.