Konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar (KKU) finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. Vi har konst- och kulturutbildningar på Kulturama och Tillskärarakademin, som är en del av Medborgarskolan.

Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Kulturama

Dansutbildningar

Filmutbildningar

Fotografiutbildningar

Klassisk Sång utbildningar

Kompositionsutbildningar

Musikalartistutbildningar

Musikerutbildningar

Musikproduktionsutbildningar

Operautbildningar

Singer/Songwriterutbildningar

Skådespelarutbildningar

Sångutbildningar

Stockholms Tillskärarakademi

Mönsterkonstruktion och Design

KKU bedrivs av fristående skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande.Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner, gör tillsyn och granskar kvaliteten på utbildningarna.