Kommunikation

Digital kulturverksamhet på distans med hjälp av iPads

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet för personer med intellektuella funktionsvariationer. Här skapas visuella, musikaliska och poetiska upplevelser.

Under corona har Medis 5 stängt ner sin verksamhet men har ändå kunnat fortsätta sitt arbete digitalt på distans, inte minst med hjälp av iPads som har lånats ut via Medborgarskolans Arvsfondsprojekt Bland kakor och moln.

Relaterade artiklar