Kommunikation

​Medborgarskolan delar ut iPads i Arvsfondenprojekt

Inom ramen för Arvsfondenprojektet Bland kakor och moln, var det ​daglig verksamhet Medis 5 tur att stå i rampljuset. Alla deltagare av kursen "Lär dig använda digitala tjänster" kunde låna surfplattor som enhetschefen Mats Eriksson själv delade ut på cykel.

Upprymdheten var stor bland deltagarna. Anders Wieslander blev så glad och tacksam att han rusade ned för brandtrappan i huset där han bor i bara strumplästen när det blev dags att ta emot surfplattan.

Syftet med kursen är att bedriva en form av metodutveckling för att se hur gruppen kan jobba digitalt. Medis 5 får möjlighet att lära sig att använda digital teknik och deltagarnas egen personal tränar sedan in kunskaperna tillsammans med deltagarna. Projektet är sponsrat av Allmänna arvsfonden.