Temavecka med fokus på psykisk hälsa: Intervju med Suicide Zero

Under vecka 46 genomför Medborgarskolan en temavecka med fokus på psykisk hälsa tillsammans med några av våra samarbetspartners. Organisationen Suicide Zero är en av dessa och kommer den 9/11 att hålla i den digitala workshopen Våga Fråga. Föreläsare är Camilla Rosenkvist, utbildningssamordnare på Suicide Zero.

Vilka är ni och vad arbetar ni för?

Vi är en ideell organisation som, sedan 2013, arbetar för att radikalt minska självmorden. Vi arbetar med utbildning, påverkansarbete, opinionsbildning samt ger ekonomiskt stöd till forskning om suicidprevention.

Hur har ni arbetat med psykisk hälsa under covid-19? 

Det är ett kontinuerligt arbete oavsett covid-19 eller inte men i och med att man befarar att antalet suicid kommer att öka som en konsekvens av pandemin har det blivit ännu viktigare att nå ut med kunskapshöjande insatser.

Hur ser er samverkan ut med Medborgarskolan?

Vi har sedan knappt ett år tillbaka ett samarbetsavtal med Medborgarskolan som innebär att vi ska kunna synliggöra frågan i större utsträckning och framförallt då nå ”den breda allmänheten” i ännu större utsträckning. Vi håller även på att tar fram ett studiecirkelmaterial utifrån vår Våga Fråga-utbildning och tanken är att vi ska utbilda samtalsledare som kan hålla cirklar i medmänskliga samtal.

Hur ser ni på folkbildningens betydelsen för den psykiska hälsan?

Det är oerhört viktigt utifrån många olika aspekter. Dels som ett sätt att träffa nya människor, lära sig nya saker men också att få möjlighet att reflektera över sig själv och sitt eget mående och bidra med egna erfarenheter som kan stärka andra. Att bli en del av ett sammanhang som vi ju vet i högsta grad är en skyddsfaktor för att inte utveckla psykisk ohälsa.

Vad kan vi alla göra för att förbättra vår psykiska hälsa?

Våga prata om hur vi mår, våga fråga andra om hur de mår och att genuint visa att vi bryr oss om varandra. Men också att försöka hitta vad som får just mig att må bättre och det kan ju vara allt möjligt. Att vistas ute i naturen, klappa ett husdjur, kramas med någon, läsa en bok, måla i målarbok, lyssna på musik som vi tycker om, se en bra film, skriva dagbok med mera.

Relaterade artiklar

Konst och hantverk

Återhämtning via målning

- Samhället i dag är ganska hårt och tufft. Det vi erbjuder är återhämtning via målning. Vi har märkt att folk som kommer hit ofta släpper alla krav och tar sin...

5 september 2023
Läs vidare om "Återhämtning via målning"