Tillsammans för en bättre psykisk hälsa

Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Föreningen har som syfte att hjälpa utsatta personer genom att erbjuda en plattform där de kan träffa och prata med andra utsatta personer. Sedan 2020 arbetar föreningen med Medborgarskolan. Genom kunskapsutbyten och samarbeten kan föreningen komma i kontakt med fler personer som har erfarenheter av sexuellt våld och som är i behov av stöd och hjälp.

Den ideella föreningen Tillsammans har sedan 2013 erbjudit en plattform och stöd för människor som utsatts för sexuellt våld. Samtidigt är de en samhällskritisk kraft som bekämpar de normer och strukturer som bidrar till att normalisera det sexuella våldet.

– Vi arbetar främst med personer i åldrarna 15–25 vilket är den målgrupp som utsätts för mest sexuellt våld varje år, berättar Emma Raask som är verksamhetsledare på föreningen Tillsammans. Vi erbjuder olika typer av stöd till de som kontaktar oss. Vissa föredrar mail eller telefon medan andra föredrar stödgrupper. Vi anordnar även föreläsningar och workshops för skolor och arbetsplatser runt om i landet. På våra föreläsningar ger vi en gedigen kunskapsgrund om sexuellt våld men vi genomför också workshops där vi pratar om gränssättning, lust, hur man hittar sina egna ramar om vilken typ av sex man vill ha och likväl vad man kan göra om man blir utsatt för sexuellt våld på något sätt.

Föreningen Tillsammans inledde sitt samarbete med Medborgarskolan under 2020 och anordnar tillsammans stödgrupper för personer som utsatts för sexuellt våld.

– Psykisk hälsa är något vi behöver prata om regelbundet och vi tror att folkbildningen spelar en jätteviktig roll i detta, förklarar Emma Raask.

Under vecka 46 anordnade Medborgarskolan en temavecka för att uppmärksamma psykisk hälsa. Tillsammans med några av våra samverkanspartners erbjöds webbseminarier, digitala workshops, föreläsningar och andra aktiviteter.

– Folkbildning är många gånger bra på att inkludera många olika teman vilket hjälper till att skapa en tydligare helhetsuppfattning kring ett ämne. Vi som har kunskap om sexuellt våld kan arbeta med andra föreningar som har kunskap om exempelvis psykisk hälsa eller sexuell lust. Tillsammans kan vi samverka för att få till en helhet som vi inte hade fått annars. Genom att inkludera psykisk hälsa och sexuell lust kan vi skapa ett bra folkbildningsprojekt om sexuellt våld. På samma sätt har Medborgarskolan fört samman olika organisationer och föreningar för att uppmärksamma psykisk hälsa under den här temaveckan.

Under temaveckan fanns möjlighet för deltagare och samverkanspartners att diskutera hur vår psykiska hälsa kan förbättras.

– Jag tror framförallt att det handlar om att minska ensamhet, berättar Emma Raask, och att förstå att se att ensamhet inte ser likadan ut för alla människor. Många som kommer till oss kan till exempel känna sig väldigt ensamma även om de har ett stort nätverk av vänner och familj runt om kring sig. Det viktigaste man kan göra för att motarbeta detta är, enligt mig, att skapa sammanhang och utrymme för möten.

emma_raask.jpg

Emma Raask, verksamhetsledare på föreningen Tillsammans

Relaterade artiklar

Konst och hantverk

Återhämtning via målning

- Samhället i dag är ganska hårt och tufft. Det vi erbjuder är återhämtning via målning. Vi har märkt att folk som kommer hit ofta släpper alla krav och tar sin...

5 september 2023
Läs vidare om "Återhämtning via målning"