Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Arbeta och Leva i Väst (ALV)

Arbeta och Leva i Väst (ALV) är ett projekt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som söker arbete eller utbildning. Projektet är ett ESF-projekt och bedrivs i Halmstad och Skövde.

Utifrån dina egna förutsättningar och önskemål får du stöd och handledning att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Dina erfarenheter från en annan kultur är en tillgång i det svenska arbetslivet. Genom olika aktiviteter får du redskap och hjälp att hitta fram till rätt arbete eller utbildning.

Projektet Arbeta och Leva i Väst (ALV) pågår från september 2016 till februari 2019. Du deltar under sex månader.

Innehåll och översikt av processen

  • Kartläggning av dina erfarenheter och kompetenser
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Undervisning i svenska språket, även branschspecifik svenska
  • Jämställdhet
  • Individuell handledning
  • Studiebesök
  • Praktik
  • Hälsa och välbefinnande
  • Deltagande i Medborgarskolans studiecirklar

Så här anmäler du dig

Kontakta oss eller din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill delta i projektet Arbeta och Leva i Väst (ALV) hos Medborgarskolan.

Samarbetspartners

Projekt Arbeta och Leva i Väst (ALV) är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

Wagtail 768x649 ESF-logga.png

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om Arbeta och Leva i Väst (ALV).