Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Arbeta och Leva i Väst (ALV)

Arbeta och Leva i Väst (ALV) är ett projekt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som söker arbete eller utbildning. Projektet är ett ESF-projekt och bedrivs i Halmstad och Skövde.

Utifrån dina egna förutsättningar och önskemål får du stöd och handledning att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Dina erfarenheter från en annan kultur är en tillgång i det svenska arbetslivet. Genom olika aktiviteter får du redskap och hjälp att hitta fram till rätt arbete eller utbildning.

Projektet Arbeta och Leva i Väst (ALV) pågår från september 2016 till februari 2019. Du deltar under sex månader.

Innehåll och översikt av processen

  • Kartläggning av dina erfarenheter och kompetenser
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Undervisning i svenska språket, även branschspecifik svenska
  • Jämställdhet
  • Individuell handledning
  • Studiebesök
  • Praktik
  • Hälsa och välbefinnande
  • Deltagande i Medborgarskolans studiecirklar

Så här anmäler du dig

Kontakta oss eller din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill delta i projektet Arbeta och Leva i Väst (ALV) hos Medborgarskolan.

Samarbetspartners

Projekt Arbeta och Leva i Väst (ALV) är ett samarbete mellan Medborgarskolan, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

Wagtail 768x649 ESF-logga.png

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud". I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer på www.esf.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Arbeta och Leva i Väst (ALV).