Stöd- och kompetenshöjande insatser

En stor andel av dem som står utanför arbetsmarknaden är lågutbildade, utlandsfödda eller äldre. Regeringen har gett Sveriges studieförbund i uppdrag att erbjuda insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden.

För att närma sig studier eller arbete kan både socialt och motiverande stöd behövas liksom vägledning och matchning. Medborgarskolan erbjuder verksamhet i olika former som möter varje individs behov och nivå. Verksamheten kan innefatta t ex språkstöd, samhällsorientering, friskvård eller höjning av den digitala kompetensen.

Målgrupp för satsningen är utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 20 år som är folkbokförda i Sverige. Om du är en av dem, kan du redan idag anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret så hör vi av oss till dig.

Ja, jag vill veta mer – kontakta mig gärna!