Glädjekällan i Västervik

Välkommen till Glädjekällan! Vi är en daglig verksamhet i Västervik inom LSS för vuxna i åldern mellan 18-67 år, med olika former av funktionsvariationer.

Glädjekällan i Västervik har funnits sedan 2015 och inriktningen är musik och kreativt skapande. Lena Koffed, som är ansvarig för verksamheten Glädjekällan i Västervik erbjuder en daglig verksamhet som tar emot både enligt SoL och LSS-lagstiftningen och har plats för upp till 30 deltagare.

- Hos oss på Glädjekällan i Västervik är musik vårt viktigaste uttrycksätt och arbetsredskap. Vi spelar ofta och gärna för andra. Vi är ute och uppträder och deltar i musiktävlingar som t.ex. Musikschlaget och gör årligen ett framträdande på en Silja Line-kryssning, där vi är förband till andra kända artister, säger Lena Koffed. Detta är ett otroligt uppskattat evenemang. Här finns en stor gemenskap hos deltagarna och glädjen är hög.

På Glädjekällan i Västervik säger vi att våra deltagare arbetar som musiker och de älskar sitt arbete. Här är rätten till självbestämmande och kunna få uttrycka sin åsikt viktig och att man har rätt att få vara den man är. Vi erbjuder deltagarna nya erfarenheter, utmaningar, upplevelser och en möjlighet att delta i samhället. De får vara delaktig på sina egna villkor och en känsla om att få vara med, bli sedd och bli lyssnad på. Alla Medborgarskolans värden ska genomsyra vår verksamhet.

Hos Glädjekällan sker ditt kreativa skapande sker utifrån din egen förmåga och ditt eget intresse, samtidigt som verksamheten har en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen. Den skapar en känsla av grupptillhörighet och utvecklar dina emotionella förmågor. Det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap.

Glädjekällan Västervik daglig verksamhet deltar i Musikschlaget i Sundsvall
Dagliga verksamheten Glädjekällan från Västervik uppträder på Musikschlaget

Kom till oss på Glädjekällan i Västervik om du gillar att sjunga och uppträda

Vi har roligt tillsammans när vi skapar vår musik, och det nära samarbetet bidrar till att utveckla trygghet, självförtroende och gemenskap. Västervik finns även möjlighet att jobba med konst och hantverk som ett alternativ till musiken.

En viktig del i vår verksamhet är att vara ute och uppträda på olika håll i Västerviks kommun med omnejd. Vi spelar ofta på servicehus, äldreboende, PRO, kyrkan och genomför konserter på olika stadsevenemang som t.ex. under Sparbanksfestivalen , Streetart festivalen, visfestivalen etc. Vi ställer också upp i musiktävlingar. Vi har även gjort vår egen cd och gör även musikvideos på Youtube. Vi brukar ofta livesända våra konserter på Instagram.

Vi tar hänsyn till önskemål från våra deltagare. Då och då åker vi också på olika utflykter eller studiebesök. Vi har även haft utställningar på biblioteket och har ett nära samarbete med kommunen. Ibland kan det även bli bak, lättare matlagning, rörelse och rytmik, friskvård, charader, fotografering eller annat skapande. Det kreativa skapandet, och den sammanhållning det ger till våra deltagare, är enormt viktigt som ett alternativ till musiken eller när man vill ta en paus från musiken.

Glädjekällan Västervik är en plats att trivas på!Vill du veta mer om Glädjekällan i Västervik? Välkommen att kontakta oss!

Gläjdekällan i Västervik

Föreståndare: Lena Koffed

Besöks- och postadress: Folkparksvägen 62, 593 62 Västervik

Telefon: 010-157 50 03

E-post: lena.koffed@medborgarskolan.se


Verksamhetschef, Daglig verksamhet

Verksamhetschef: Malin Bergh

Besöks- och postadress: Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Telefon: 010-157 50 31

E-post: malin.bergh@medborgarskolan.seAnsök om en plats på Glädjekällans dagliga verksamhet

Ansöker till vår dagliga verksamhet gör du via kommunens hemsida: www.vastervik.se


Verksamheten drivs på uppdrag av respektive kommun och är godkänd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vi tänker på vår omvärld genom att vara en miljödiplomerad verksamhet.Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Glädjekällan i Västervik på musiktävlingen Musikschlaget. Följ oss gärna på Youtube.Bilder från Glädjekällan i Västerviks dagliga verksamhet

Vill du veta mer?

Kontrollera en extra gång att dina uppgifter är korrekta innan du klickar på skicka.