Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Bland kakor och moln

Medborgarskolan i Stockholm har fått beviljat fondmedel från Arvsfonden som ska gå till IT-projektet ”Bland kakor och moln”. Projektet är verksamt i tre år och syftet är att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen.

Om projektet

Genom projektet Bland kakor och moln får målgruppen, som består av äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar, lära sig att använda t.ex. Bank-ID, betala räkningar och boka vårdtid. Utöver det får de dessutom nya kunskaper, utöva kulturaktiviteter samt träffa nya vänner. Projektet ska bidra till att stärka målgruppens demokratiska rättigheter och ge dem ett mer innehållsrikt socialt liv.

Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert med mera. Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

Det här gör vi

Vi anordnar kostnadsfria kurser där deltagarna får lära sig använda olika digitala tjänster. Alla deltagare förfogar över en iPad under kursen.

Var finns vi?

Bland kakor och moln finns i Stockholm

Hur gör du?

Kontakta oss för information om aktuella kurser.

Vill du veta mer?

Håkan Göransson
För information om kurser för utlandsfödda eller för seniorer.
hakan.goransson@medborgarskolan.se
070-873 52 53

Anders Romare
För information om kurser för personer med funktionsnedsättningar.
anders.romare@medborgarskolan.se
072-142 94 91

Om uppdragsgivaren

Allmänna arvsfonden bildades 1928 och ser till att arv och gåvor som tillfaller fonden går till allmännyttiga ändamål. De arv som Arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. Det gemensamma är att projekten är av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_positiv.png

Läs mer om Allmänna arvsfonden

Om verksamheten

Läs vidare om "Deltagare målar med inspiration från Nationalmuseums konstskatter"

Deltagare målar med inspiration från Nationalmuseums konstskatter

”Måla med konsthistorien” är en serie digitala workshops som riktar sig till personer som har LSS, som bor i gruppbostad eller arbetar på daglig verksamhet. Med inspiration från Nationalmuseums konstskatter får deltagarna skapa egna målningar.

Läs vidare om "Birgitta gör skillnad i människors liv!"

Birgitta gör skillnad i människors liv!

Birgitta är idag pensionär men har en bakgrund inom skolvärlden och undervisning. Nu leder hon kurser för personer som av olika anledningar har hamnat utanför det digitala landskapet.

Läs vidare om "​Medborgarskolan delar ut iPads i Arvsfondenprojekt"

​Medborgarskolan delar ut iPads i Arvsfondenprojekt

Inom ramen för Arvsfondenprojektet Bland kakor och moln, var det ​daglig verksamhet Medis 5 tur att stå i rampljuset. Alla deltagare av kursen "Lär dig använda digitala tjänster" kunde låna surfplattor som enhetschefen Mats Eriksson själv delade ut på cykel.