Kreativt hållbart företagande

Har du en affärsidé som du vill satsa på men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Vill du utveckla din idé tillsammans med andra? Då ska du anmäla dig till projektet Kreativt hållbart företagande. Projektet bedrivs i Skara och Götene med omnejd.

Du som deltagare i projektet får bättre förutsättningar, kunskaper och färdigheter för att kunna skapa kreativa, innovativa och framförallt lokalt förankrade verksamheter och företag inom de kreativa och kulturella näringarna.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt.

För vem

Projektet vänder sig till dig som:

  • Redan har en affärsidé eller en verksamhet/aktivitet/bisyssla som du i dagsläget inte försörjer dig på.
  • Har en affärsidé/verksamhet/aktivitet/bisyssla inom de kulturella och kreativa näringarna, såsom arkitektur, design och formgivning, slöjd och hantverk, media och marknadsföring, dataspel, mode, film, foto, konst, litteratur, musik, scenkonst, måltid, upplevelsebaserat lärande och kulturarv.
  • Är mellan 15 och 64 år. Din nuvarande sysselsättning, utbildningsnivå eller bakgrund spelar ingen roll.
  • Bor/verkar i Skara och Götene med intilliggande kommuner och vill förankra din idé där.

Aktiviteter

  • En kurs i att starta och bedriva företag/verksamhet. Kursen består av 10 fysiska träffar i våra lokaler i Skara och hålls på kvällstid, en kväll var tredje vecka. Du får lära dig om olika företagsformer, hur man utvecklar en idé till en affärsplan samt om marknadsundersökningar, marknadsföring och sociala medier.
  • Personligt ledarskap och hur man leder sig själv som egen företagare.
  • Studiebesök och nätverksträffar med fokus på entreprenörskap, hållbarhet och cirkulär ekonomi. (Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda 2030. Cirkulär ekonomi är en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser.)
  • Stöd med att upprätta en affärsplan och individuell rådgivning.

Vill du veta mer?

Projektledare
Katarina Signell | 0730-33 62 93 | katarina.signell@medborgarskolan.se

Samarbetspartners

Projektet finansieras av ESI (Europeiska struktur- och investeringsfonderna inom EU) och Leader Nordvästra Skaraborg.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Logo EU Jordbruksfonden

Leader-logo.jpg
Logotyp Leader