Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Kurs

Att bilda förening, föreningskunskap och att arbeta i styrelse

Ort
Linköping
Dagar
Onsdagar
Antal tillfällen
3 st
Ledare
Mats Sjöberg
Arrangemangsnummer
86447
Pris
800 kr

Om arrangemanget

Intresseanmäl dig till kursen så hör vi av oss när vi har satt ett datum. Du tar ställning till om du då vill gå kursen.

Lär mer om att bilda en förening, föreningskunskap och om att sitta i styrelse i vår grundkurs.

Föreningslivet i Sverige har allt mer blivit en del av vår kultur och den starka föreningstraditionen har varit avgörande för vår demokratiska uppbyggnad av samhället. Idag utgör föreningslivet en bredd av olika former för samvaro mellan människor med likartade intressen.
Exempel på föreningar är ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättsföreningar, föreningar med syfte att anlägga fibernät m fl, men även ideella föreningar såsom exempelvis idrottsföreningar, kulturföreningar och fackföreningar. En samfällighet är en vanlig typ av förening för att lösa frågor om olika gemensamhetsanläggningar bl a vägar, grönytor, lekplatser, badplatser, garage, parkeringsplatser och skogsområden.

Numera finns och bildas, förutom den mera ”traditionella” formen av föreningar, även olika nätverk som sträcker sig över olika gränser. Syftet med sådana nätverk eller sammankomster är oftast inte att fatta gemensamma beslut utan mera att utvecklas tillsammans för att bättre kunna påverka utifrån sin egen situation och livssyn. En annan typ av föreningar som växer sig starkare är de som har sin verksamhet koncentrerad kring en specifik fråga. Detta kan i sin tur leda till att medlemmarna i en sådan förening många gånger får stora kunskaper i just den fråga eller område som är i fokus.

INNEHÅLL
Medborgarskolans kurs innehåller bl a genomgång av
- Olika typer av föreningar
- Styrelsens och de olika styrelseledamöternas uppgifter
- Planering och genomförande av möten, dels styrelsemöte och dels föreningsmöte
- Information om och kallelse till möte
- Att fatta beslut
- Att värna om och att utveckla de ”mjuka” delarna i verksamheten
- Föreningarnas roll i dagens samhälle

UPPLÄGG
Kursens omfattning är 3 sammankomster om vardera 3 lektionstimmar à 45 minuter. Under varje sammankomst finns tid för en fikapaus på 15 minuter.
Tidsmässig förläggning eftermiddagstid 15.00 – 17.30 eller kvällstid 18.30 – 21.00

MÅLGRUPP
Den som vill bilda en förening, veta mer om styrelsearbete eller få ökad föreningskunskap.

KURSMATERIAL
Kostnad för kurslitteraturen tillkommer: Styrelsearbete i föreningar; ISBN 9789170278709. Material från nätet kan ev tillkomma.
Medborgarskolan samarbetar med Bokus och Akademibokhandeln och kan därför erbjuda alla kursdeltagare rabatter på böcker. Läs mer här http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

ANMÄLAN
Vid anmälan, ange gärna vilken tidsmässig förläggning som passar dig; 15.00-17.30 eller 18.30-20.00 samt gärna dag i veckan.

KURSLEDARE
Mats Sjöberg.
Mats har lång erfarenhet av olika typer av föreningsverksamhet. Han har haft uppdrag som ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamot i olika föreningars styrelser i såväl ideella som ekonomiska föreningar. Ett av Mats senaste uppdrag har varit att tillsammans med en grupp intresserade starta och driva en ekonomisk förening med syfte att anlägga ett nät för fiber i Linköpings södra landsbygd. Efter föreningens bildande har Mats ingått i fiberföreningens styrelse som sekreterare. Mats tillhör också sedan flera år Medborgarskolans grupp av kursledare för Sjölivskurser. Från tidigare yrkesverksamhet har Mats stor erfarenhet av att vara kursledare.

BRA ATT VETA
Kallelse med faktura på kursavgiften sänds innan kursstart. Det går bra att delbetala kursavgiften, ange vid anmälan.

KURSAVGIFT ERBJUDANDE
200 kr för deltagare som är medlem i en förening som Medborgarskolan Linköping har samarbete med. Övriga deltagare betalar 800 kr.
Är ni intresserade av att starta ett samarbete med Medborgarskolan? Hör av er så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa föreningen med på linkoping@medborgarskolan.se

Ort

Linköping Medborgarskolan

Collegium, Teknikringen 7, Linköping

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 800 kr

Summa: 800 kr