Ort
Distans
Startdatum
23 Sep 2024
Tid
18:00-21:15
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
11 st
Nummer
56561
Pris
10 500 kr

Om arrangemanget

Bli diplomerad i redovisningens grunder för att kunna gå vidare i din karriär och söka nya utmaningar. Som ekonomiassistent arbetar du till exempel med företagets bokföring, utbetalningar, skatter och underlag för bokslut.

Kursen ges på distans i realtid via ett digitalt klassrum.

Företagsekonomisk utbildning i bokföring, bokslut och redovisning. Lämplig för blivande eller redan arbetande ekonomiassistenter, men även för dig som har ditt eget bolag och vill kunna arbeta med eller vara mer involverad i firmans ekonomi.

Mål

Kursdeltagarna ska kunna bokföra löpande affärshändelser, manuellt och på dator enligt bokföringslagens krav. Förstå hur bokföringen leder till bokslut. Kunna använda BAS Kontoplan. Kunna göra ett bokslut och ta ut olika rapporter i Visma 500. Kunna tolka och förstå rapporteringen i bokslutet. Kunna "läsa" de ekonomiska rapporterna som vi arbetar fram. Utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta yrkesliv.

Innehåll

 • Redovisningens principer
 • Enkel bokföring / Dubbel bokföring
 • Bokföringslagen och hur den tillämpas
 • Baskontoplan
 • Löpande bokföring
 • Mervärdeskatt / EU Moms
 • Personalrelaterade händelser som löner, skatter och avgifter
 • Periodiseringar
 • Interimsfordringar
 • Skulder
 • Avskrivningar
 • Värderingsregler
 • Varulager
 • Anläggningstillgångar
 • Avstämningsprinciper
 • Redovisning med persondator; introduktion och övningar
 • Bokföring på dator enligt tidigare utförda uppgifter
 • Upprätta enkelt bokslut
 • Dokumentation

Diplom utdelas efter genomgången kurs och är användbart i ditt CV.

Upplägg

Vi använder oss av bokföringsprogrammet Fortnox och undervisningen sker via lärplattformen Learnify. Inlogg skickas ut när kursen kallas och startar.

Dag och tid

11 måndagar, 44 studietimmar. 
Start måndag 23 september kl 18.00 - 21.15. 
Eventuellt uppehåll för skollov. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. En kurs för nybörjare och de som vill bättra på sina kunskaper. Du behärskar svenska i tal och skrift vilket motsvarar godkänt i svenska/svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt nivå B2 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

Kursledare

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Kursmaterial

Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Till kursstart behöver du införskaffa följande böcker från Liber förlag:

 1. Bokföring från början, faktabok av Rolf Johansson, Claes Ridderström, Caroline Östgren 
 2. Bokföring från början, lösningar (samma författare som ovan)
 3. Bokslutet från början: fakta- och övningsbok av Rolf Johansson, Christer Johansson , Niklas Sandell
 4. Bokslutet från början: lösningar (samma författare som ovan)

Diplom

För diplom krävs 80 procents närvaro samt godkänd i de olika kursmomenten.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du fördjupa dig mer så erbjuder vi fler ekonomiutbildningar, till exempel diplomutbildning i löneadministration eller starta eget.

Bra att veta

Anmälningsavgift 1 000 kr faktureras i samband med anmälan. Obs! Speciella avbokningsregler gäller för våra diplomutbildningar. Du får detaljerad information i din bekräftelse som skickas efter att vi registrerat din ansökan.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln. Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på Bokus och 10 % rabatt på Akademibokhandeln. Läs mer om hur du gör här.

Pris

Deltagaravgift: 10 500 kr

Summa: 10 500 kr

Utforska ämnesområde