Ort
Distans
Startdatum
3 Sep 2024
Tid
18:15-21:15
Dagar
Tisdagar
Antal tillfällen
6 st
Nummer
83047
Pris
2 695 kr

Om arrangemanget

Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen. Som båtförare ska du visa gott ”sjömannaskap” och känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten du färdas i. Denna distanskurs "Förarintyg Båt" är grundkursen i all navigation och ger dig just de kunskaperna som krävs!

Innehåll
I denna kurs lär du dig grunderna i navigation och sjökortsarbete. Kursledaren varvar teori med praktiska övningar. Du kommer bland annat lära dig om:
· Sjövägsregler
· Säkerhet till sjöss
· Sjöväder
· Sjömanskap och knopar

Upplägg
Kursen är en intesivkurs och du förväntas läsa på mellan gångerna. Kursen går en gång i veckan i sex veckor på samma dag och tid. Kursen omfattar 4 x 45 minuter per kurstillfälle. Kursen gör uppehåll 24/9 och 8/10 med sista tillfället 22/10.

Detta är en distanskurs som hålls i realtid via Zoom. För att kunna medverka på denna kurs krävs att du har en dator med webbkamera/mikrofon/högtalare, alternativt en surfplatta eller smartphone. Samt en stadig internetuppkoppling. Under kurstillfällena bör du sitta ostört, använd gärna hörlurar. Mer info om hur du loggar in kommer innan kursstart. Kursledaren kommer även gå igenom med gruppen på första tillfället vad som är bra att tänka på gällande distanskurser.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs. För att kunna skriva förarintygsprovet måste du ha fyllt 12 år.

Kursledare

Stefan Bergman. Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. Du kommer att behöva följande material:
· "Navigation och sjömanskap" av Jonas Ekblad och Börje Wallin, senaste upplagan
· Tillhörande arbetsbok, nyaste upplagan
· Övningssjökort Förarintyg 616
· Nautisk linjal
· Transportör
· Passare

Materialet går att köpa på Hjertmans båttillbehörsbutik i Uppsala. Ta med din bokningsbekräftelse eller kallelse så får du 15% rabatt på ovanstående material samt kursbok.

OBS! Eftersom alla kursstarter är preliminära – köp bara material när du fått kallelse av oss.

Kallelse/Faktura
Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Examination
Kursen avslutas med examination enligt NFB:s (Nämnden för Båtlivsutbildning) regler. Då detta är en distanskurs kommer du som deltagare själv få kontakta en examinator och boka in en examination. Kontaktuppgifter till examinatorer hittar du på NBF:s hemsida: Om du bor i Mälardalsområdet kan du även höra med kursledaren om det finns examinationer planerade i Medborgarskolans lokaler i Uppsala, Västerås eller Eskilstuna.  

Kostnad för examinationstillfället tillkommer med 625 kr (+65 kr för intygboken) och betalas direkt till förhörsförrättaren (kontant eller swish). För att kunna skriva provet måste du ha fyllt 12 år. Förhörsförrättaren meddelar direkt vid provets slut om du är godkänd eller inte.

Bra att veta
Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 50 år och erbjuder ett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. För säkerhets skull - vänd dig till oss!

Om du är befintlig kund hos Svenska Sjö får du 10% rabatt på nautiska kurser hos Medborgarskolan. Uppge ditt försäkringsnummer hos Svenska Sjö i anmälningsformulärets noteringsfält i din kursanmälan. Nautisk kompetens ger dig i många fall billigare båtförsäkring. Vid avslutad kurs/ avklarat intyg hos Medborgarskolan erhåller du rabatt hos Svenska Sjö.

Vill du och medlemmarna i din båtklubb anordna en kurs hos er? Hör av er till oss!

Utvecklingsmöjligheter
Nästa steg i din sjölivsutbildning är kustskepparintyget och båtradio SRC/ VHF. Se vårt kursprogram på webben för fler kurser inom sjöliv.

Folkbildning
Grundtanken med folkbildning är att deltagarna i samverkan med kursledaren lär av varandra. Arbetsformerna är demokratiska och engagerande och lärandet aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Genom bra kommunikation har kursledaren möjlighet att anpassa kursen tillsammans med deltagarna under kursens gång.

Medborgarskolan Mälardalen är miljödiplomerade sedan 2016. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Pris

Deltagaravgift: 2 695 kr

Summa: 2 695 kr

Relaterade artiklar

Segelbåt på havet
Navigation och trafik

Livet på en segelbåt

Det hela började 1989 då Lars Tiger köpte sig en segelbåt i Grekland.  – Det var en gammal träbåt som liknande en Vega, som jag hade ett antal år och seglade ...

24 januari 2024
Läs vidare om "Livet på en segelbåt"

Utforska ämnesområde