Ort
Strömsund
Startdatum
31 Jan 2024
Tid
16:30-20:00
Dag
Onsdag
Antal tillfällen
1 st
Ledare
Veronica Olofsson
Nummer
53597
Pris
500 kr

Om arrangemanget

Introduktionsutbildning (även kallad handledarutbildning) för privat övningskörning för behörighet B-körkort.

Denna introduktionsutbildning ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elever vägledning inför den privata övningskörningen.
Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:
- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
- Hur man planerar och strukturerar övningskörning
- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten


I introduktionsutbildningen ska teoretiska moment om miljö och sparsam körning ingå. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt.

UPPLÄGG
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar samt paus. Utbildningen sker på Svenska.
Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. I samband med utbildningen rapporteras genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst.

EFTER KURSEN
När eleven har fått sitt körkortstillstånd och både elev och handledare har gått handledarutbildning kan handledaren ansöka om tillstånd att vara handledare.
När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

KURSLEDARE
Alla våra kursledare är godkända av Transportstyrelsen


KURSMATERIAL
Vi använder handledarboken för privat övningskörning. Kurslitteraturen ingår i deltagaravgiften.


Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig, utbildningen gäller i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan.

 

Ort

Folkets Hus Strömsund

Folkets hus, Ramselevägen 6 833 24 Strömsund, Strömsund

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 500 kr

Summa: 500 kr

Utforska ämnesområde