Ort
Malå
Startdatum
22 Sep 2024
Tid
09:00-12:15
Dag
Söndag
Antal tillfällen
1 st
Ledare
Carina Burvall
Nummer
56779
Pris
525 kr

Om arrangemanget

Introduktionsutbildning (även kallad handledarutbildning) för privat övningskörning för behörighet B körkort. Utbildningen sker på svenska.

Denna introduktionsutbildning ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elever vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

Både elev och handledare måste gå handledarutbildning, dock inte vid samma tillfälle. När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas! 

INNEHÅLL OCH MÅL
Introduktionsutbildningen innehåller tre delar: - Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning - Hur man planerar och strukturerar övningskörning - Viktiga faktorer för trafiksäkerheten

I introduktionsutbildningen ska teoretiska moment om miljö och sparsam körning ingå.
Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten.
Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt.

UPPLÄGG
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar samt paus. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar även på vilka olika sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt. Handledare och elev behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans.

SPRÅK
Utbildningen sker på Svenska. För att kunna genomföra din utbildning måste du förstå och kunna prata svenska så att du kan delta i samtal och grupparbete.

EFTER KURSEN
I samband med utbildningen rapporteras genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst. När eleven har fått sitt körkortstillstånd och både elev och handledare har gått handledarutbildning kan handledaren ansöka om tillstånd att vara handledare. När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!

FÖRKUNSKAPER
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort sedan minst 5 år och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). För handledare som redan har gått en introduktionsutbildning gäller utbildningen i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.

KURSLEDARE
Kursledare är Carina Burvall som har mångårig erfarenhet av utbildning.
Alla våra kursledare är godkända av Transportstyrelsen.

KURSMATERIAL
Vi använder handledarboken för privat övningskörning från STR. Kurslitteraturen ingår i deltagaravgiften, en per familj.

LEGITIMATION
Du måste visa legitimation - gäller såväl handledare som elev!

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från Medborgarskolan.

Ort

Lärocenter i Malå

Skolgatan 2, Malå

Visa på karta

Pris

Deltagaravgift: 525 kr

Summa: 525 kr

Utforska ämnesområde