Ort
Distans
Startdatum
28 Okt 2024
Tid
17:00-18:30
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Melania Pomante
Nummer
79962
Pris
1 195 kr

Om arrangemanget

En kurs för dig som befinner dig på A1 nivå och tidigare gått A1 del 2. På kursen varvar praktik och grammatik med stöd och hjälp av kurslitteraturen.

Innehåll
En distans kurs för dig som är nybörjare och tidigare läst A1 del 4 eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare. På kursen varvar vi praktik och grammatik med stöd och hjälp av kurslitteraturen. 

Under kursen fokuserar vi på prepositioner och repetera presens på regelbundna och oregelbundna verb genom dialog, läs- och hörförståelse samt olika övningar och lekar. Vi övar på dialog och förståelse i exempelvis butiker, museum, barer och restauranger.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i sex veckor, 12 lektionstimmar, samma dag och tid. Kursen genomförs på Zoom i realtid och omfattar 2x45 minuter per kurstillfälle. Eventuella andra lov eller uppehåll bestäms i samråd mellan ledare och deltagare. Efter avslutad kurs erbjuder vi möjlighet att boka plats på kommande fortsättningskurs. 

Förkunskaper
Denna språkkurs är en kurs på A2 nivå. Känner du dig osäker på din nivå så kan du göra vårt språktest här:

Kursledare
Melania har en gedigen bakgrund inom bildning. Hon har gått kurser inom folkbildningens idéer och praktik, digitalisering i språkundervisning, vuxnas lärande och inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv. Hon är född och uppvuxen i centrala Italien, Abruzzo. Sedan 2005 är hon bosatt och verksam i Sverige. Melania är utbildad i att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang.  Det hon gillar mest med folkbildning är att dela sina kunskaper med personer som är intresserade av den Italienska kulturen. Melania är också utbildad  inom konst och estetik och arbetar med textilkonst i hennes egna ateljé.

Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. Ledaren informerar vid första kurstillfället. Kursbok  Adesso sì 1. ISBN: 9789147082919. I kursen kan vi även komma att arbeta med av ledaren framtaget material.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
När du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på Bokus och 10 % rabatt på Akademibokhandeln. Läs mer om hur du gör för att utnyttja din rabatt på: Klicka här!


Kallelse/faktura
Alla kursstarter är preliminära. Kallelse/faktura till kursen med definitivt startdatum skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Folkbildning
Grundtanken med folkbildning är att deltagarna i samverkan med kursledaren lär av varandra. Arbetsformerna är demokratiska och engagerande och lärandet aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Genom bra kommunikation har kursledaren möjlighet att anpassa kursen tillsammans med deltagarna under kursens gång.

Medborgarskolan Mälardalen är miljödiplomerade sedan 2016. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Anmälan
Anmälan sker via formuläret på kursens hemsida eller genom att kontakta oss via telefonnummer 010-15 75 200.

Pris

Deltagaravgift: 1 195 kr

Summa: 1 195 kr

Utforska ämnesområde