Ort
Distans
Startdatum
26 Okt 2023
Antal tillfällen
8 st
Nummer
73101
Pris
1 595 kr

Om arrangemanget

Prego är bara ett exempel på ett italienskt ord som används frekvent inom det italienska språket. Detta ord och väldigt mycket mer kommer du att ta del av när du fortsätter att utveckla din italienska. Fördjupa dig vidare och ta din italienska till nästa nivå!

Innehåll
Du har läst italienska tidigare och har ganska bra kunskaper. Kursen ger bra baskunskaper i uttal, grammatik och ordförråd. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. I kursen varvas praktiska övningar med grammatik med stöd och hjälp av kurslitteraturen.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i 8 veckor, samma dag och tid. Kursen omfattar 90 minuter per kurstillfälle. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle.

Förkunskaper
Du har tidigare läst kursen italienska nivå A2-B1 på Medborgarskolan eller har motsvarande förkunskaper. 
Känner du dig osäker på din nivå så kan du göra vårt språktest här:


Kursledare

Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kursledaren informerar vilken kurslitteratur vid första kurstillfället. Kursledaren kan också komma att använda eget framtaget material. 

Kallelse/faktura
Alla kursstarter är preliminära. Kallelse/faktura till kursen med definitivt startdatum skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Bra att veta

Kursen genomförs på Zoom i realtid.

Folkbildning
Grundtanken med folkbildning är att deltagarna i samverkan med kursledaren lär av varandra. Arbetsformerna är demokratiska och engagerande och lärandet aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Genom bra kommunikation har kursledaren möjlighet att anpassa kursen tillsammans med deltagarna under kursens gång.

Medborgarskolan Mälardalen är miljödiplomerade sedan 2016. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Anmälan
Anmälan sker via formuläret på kursens hemsida eller genom att kontakta oss via telefonnummer 010-15 75 200.

Pris

Deltagaravgift: 1 595 kr

Summa: 1 595 kr

Utforska ämnesområde