Ett par samtalar med varandra på parkbänk
Kurs

Italienska B2-C1 konversation och kommunikation

Ort
Distans
Startdatum
11 Nov 2023
Tid
10:30-12:00
Dagar
Lördagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Melania Pomante
Nummer
73671
Pris
1 995 kr

Om arrangemanget

Prego är bara ett exempel på ett italienskt ord som används frekvent inom det italienska språket. Detta ord och väldigt mycket mer kommer du att ta del av när du fortsätter att utveckla din italienska. Fördjupa dig vidare och ta din italienska till nästa nivå!

Innehåll
En språkkurs för dig, som redan har de grundläggande kunskaperna i italienska och vill upprätthålla din nivå och utvecklas vidare. Läs- och hörförståelse kombineras med konversationsträning och grammatikövningar. Kursen ges på distans i realtid.

För vem
Du är klar med den grundläggande grammatiken men det finns mer att fördjupa dig i. Du förstår det mesta av t ex radio- eller tv-program men vill kunna uttrycka dig mer ledigt och nyanserat. Du kan med lätthet samtala om bekanta ämnen och situationer. En viss del repetition förekommer i kursen men fokus ligger på att du ska utveckla ditt språk.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i 6 veckor, samma dag och tid. Kursen omfattar 90 minuter per kurstillfälle. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle.

Förkunskaper
Du har tidigare läst kursen italienska nivå B2 på Medborgarskolan eller har motsvarande förkunskaper. 
Känner du dig osäker på din nivå så kan du göra vårt språktest här:


Kursledare

Kursledare för den här kursen är Melania Pomante. Melania har lång erfarenhet som kursledaren inom Folkbildning. Hon är född och uppvuxen i centrala Italien, Abruzzo. Sedan 2005 är hon bosatt och verksam i Sverige. Melania är utbildad i att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang. Hon fortbildar sig via en kurs kurs som heter "digitalisering i språkundervisning" vid Fortbildningsavdelning av institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet  Det hon gillar mest med folkbildning är att dela sina kunskaper med personer som är intresserade av den Italienska kulturen. Melania är också utbildad  inom konst och estetik och arbetar med textilkonst i hennes egna ateljé.

Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kursledaren informerar vilken kurslitteratur vid första kurstillfället. Kursledaren kan också komma att använda eget framtaget material. 

Kallelse/faktura
Alla kursstarter är preliminära. Kallelse/faktura till kursen med definitivt startdatum skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Bra att veta

Kursen genomförs på Zoom i realtid.

Folkbildning
Grundtanken med folkbildning är att deltagarna i samverkan med kursledaren lär av varandra. Arbetsformerna är demokratiska och engagerande och lärandet aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Genom bra kommunikation har kursledaren möjlighet att anpassa kursen tillsammans med deltagarna under kursens gång.

Medborgarskolan Mälardalen är miljödiplomerade sedan 2016. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Anmälan
Anmälan sker via formuläret på kursens hemsida eller genom att kontakta oss via telefonnummer 010-15 75 200.

Pris

Deltagaravgift: 1 995 kr

Summa: 1 995 kr

Utforska ämnesområde