Ort
Umeå
Startdatum
12 Feb 2024
Tid
13:00-15:15
Dagar
Måndagar
Antal tillfällen
6 st
Ledare
Victoria Kreuger
Nummer
53961
Pris
0 kr

Om arrangemanget

Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Däremot är det viktigt att försöka påverka hälsan genom hela livet med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Passion för livet är ett utvecklingsprogram som vänder sig till seniorer.

Passion för livet riktar sig till dig som
- själv vill förbättra din livssituation
- vill få bästa möjliga liv hela livet
- själv vill ta ansvar för ett så rikt liv som möjligt
- vill gå från ord och kunskap till handling och ett förbättrat liv

Vinsterna är många både för människan och för samhället och en god hälsa är även viktigt för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Men vad innebär det i praktiken att arbeta med hälsofrämjande istället för sjukdomsförebyggande insatser?
- Ett hälsofrämjande arbete utgår från det friska och de faktorer som bevarar och förbättrar individens välbefinnande i positivt riktning. Och det är just vad konceptet "Passion för livet" gör. En process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den.

Passion för livet genomförs genom minst 6 träffar i vad vi kallar livscaféer.
Varje träff har ett eget temaområde:
1. Naturligt åldrande
2. Fysisk aktivitet
3. Förebygga fall
4. Mat och dryck
5. Social gemenskap
6. Läkemedel

Träffarna sker med minst 2 veckors mellanrum för att ge deltagarna (max 5-8 st) möjlighet att reflektera och kanske genomföra en del förändringar mellan träffarna.

Att delta är kostnadsfritt.

Är du som deltagare i behov av särskilt stöd för att kunna delta kontakta oss så hjälper vi dig.

Medborgarskolan förbehåller sig rätten att ändra datum för första träffen eller ställa in kursen vid för få anmälda.

Ort

Medborgarskolan Umeå

Slöjdgatan 2, 1 tr, Umeå

Visa på karta

Utforska ämnesområde