Ort
Distans
Antal tillfällen
6 st
Nummer
33728
Pris
995 kr

Om arrangemanget

I denna självstudiekurs får du lära dig att utveckla en genuin självkärlek som är grundad i självacceptans och självmedkänsla.

Pris

Deltagaravgift: 995 kr

Summa: 995 kr

Utforska ämnesområde