Innehåll: Diplomutbildning Marknadsföring Business

Varje tillfälle är 3 x 45 min med 15 min paus. Till varje tema kopplar vi aktuella kampanjer och marknadsföring vi ser i vår omvärld. Gruppen bjuds in till att vara medskapande, får ”läxor” mellan gångerna, både för att bidra med personliga exempel och koppla utbildningen till verkligheten.

Gästföreläsare: Lina Cottman, digital marketing specialist och Jacob Gennerud, artisten som bygger sitt personliga varumärke. Vi träffas digitalt i realtid, dvs ”direktsändning” i sluten grupp.

1) Roller i företaget

Kompetens inom marknadsföring behövs i alla roller; för att ta fram rätt produkt, välja argument vid sälj, nå rätt målgrupper och ge rätt support.

 • Allt kommunicerar!
 • Marknadsföring som yrke
 • Samspel internt
 • Kunden i fokus

2) Säljare och köpare

Förståelse för marknadsplatsen – mötet mellan säljare och köpare. Hur den sett ut förr och hur den förändrats med digitalisering och sociala medier.

 • Trender i omvärlden
 • Kundbehov
 • Produktutveckling – varor och tjänster
 • Beteenden

3) Att ta en position

Dagens enorma utbud gör att leverantören och marknadsföraren behöver välja: Vem vill vi nå, varför, vad vinner kunden på att välja just oss?

 • Konkurrenter
 • Positionering
 • Erbjudande
 • Kundresan & kundrelationen

4) Den digitala världen

Internet har revolutionerat världen. Självklart även marknadsarbetet. Nu handlar det om att bli hittad. Och bygga relation.

 • Helt nytt kommunikationslandskap
 • Sociala medier
 • Digital påverkan 24/7
 • Gästföreläsare! Lina berättar om sitt jobb som Digital marketing specialist

5) Att hitta budskapet

Du måste inte vara född kreativ för att jobba med marknadsföring. Det finns modeller som hjälper till att tänka. Dem lär du dig nu!

 • Modeller för idéutveckling
 • EFI: Egenskap – fördel – innebörd
 • Gestalta budskapet i flera kanaler
 • Övningen byt stol – sätt dig i kundens position!

6) Copy och design

Samspelet språk, ljud och form. Exempel och analyser.

 • Logotyper
 • Förpackningar
 • Instagram, Youtube, podcasts m.m
 • Designkoncept

7) Den kreativa processen

Om dynamiken i samarbeten och att jobba i process.

 • Psykologin
 • Visionen
 • Roller
 • Gästföreläsare! Jacob berättar om sin resa som artist, och hur han bygger sitt personliga varumärke.

8) Att ta fram en kampanj

Förberedelse för projektet.

 • Välja din roll
 • Gruppindelning
 • Kampanjuppdrag
 • Checklista!

9) Kampanjcoachning #1

 • Välja målgrupp
 • Ta position
 • Var klar över syftet
 • Hitta kampanjens idé

10) Kampanjcoachning #2

 • Gestalta idén
 • Tonalitet, copy, design
 • Produktion för flera kanaler
 • Veta hur du utvärderar

11) Kampanjlördag – med jury!

 • Redovisa ditt projekt
 • Ta emot juryns tankar: de lyfter kampanjens styrkor och visar fler möjligheter
 • Ge din feedback om ett annat projekt
 • Skapa utvecklingskraft tillsammans!