Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Miljöutbildning – grundutbildning på distans

Med Region Skånes miljövårdsfond har vi kunna förverkliga vår idé att skapa distansutbildningar med inriktning på att öka miljökunskapen för företag och föreningar. Genom att skapa distansutbildningar ökar vi möjligheten för fler att ta del av kunskapen.

Miljöutbildning – grundutbildning på distans

Du som deltagaren får grundläggande kunskap om vad miljö samt miljöledningssystem är, fungerar och påverkas på nationell och global nivå. Kunskapen kan användas för att skapa ett klimatneutralt företaget. Efter utbildningen får du som deltagare ett diplom som kan användas som bevis på att utbildningen uppfyller utbildningskravet i Svensk Miljöbas.

Bli klimatneutral – distansutbildning

En förberedelseutbildning där du som deltagarna får konkreta kunskaper om hur du skapar en klimatneutral verksamhet/organisation. Genom att kartlägga miljöpåverkan med analysverktyg, checklistor och miljökunskap kan du förbättra ditt företag/organisationens miljöhantering.

Denna distansutbildning förbereder och vägleder företag/organisationen mot en diplomering enligt Svensk Miljöbas eller certifiering.

Miljödiplom Syd säkrar utbildningskvaliteten

Både utbildningar ger deltagarna ett diplom som utbildningsbevis. Vi anlitar konsulter från Miljödiplom Syd som är godkända av Svensk Miljöbas för att säkerställa att utbildningen uppfyller miljökriterier och fastställd kvalitet.

Båda utbildningarna ansvarar Angelica Persson från Miljödiplom Syd för. Hon är en erfaren utbildare som är kvalitetscertifierad miljörevisor enligt ISO 19011:2011 och godkänd miljörevisor enligt Svensk Miljöbas. Utöver hennes utbildningar och erfarenhet har dessutom genomgått vår pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning.

Miljöprojekt Region Skåne

Region Skånes miljövårdsfond

Med Region Skånes miljövårdsfond har vi kunna förverkliga vår idé att skapa distansutbildningar med inriktning på att öka miljökunskapen. Ett projekt som är nära kopplat till vår verksamhet att sprida kunskap och öka kännedomen hur företag och privatperson kan arbeta för att minska miljöpåverkan och därmed bli en del Region Skånes mål att bli klimatneutralt 2020.

Genom att skapa distansutbildningar ökar vi möjligheten för fler att ta del av kunskapen. För deltagarna går utbildningen när de själv vill men får ändå bli en del i en grupp genom olika aktiviteter som ingår.

Båda utbildningarna ökar kunskapen om miljöteori, globalt och nationellt miljöarbete, miljöpåverkan i den egna organisationen, miljöåtgärder, olika miljöledningssystem och skapa en målbild om en klimatneutral verksamhet.

Mer om utbildningen

Kontakta oss om du vill veta mer.

Projektstöd från Region Skåne

Utbildningen är framtagen genom projektmedel från Region Skånes Miljöfond.

Här hittar du aktuella starter