Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Nytt forum för samtal om demokrati

Demokratin står inför en rad utmaning och det politiska klimatet har kommit att präglas av förenklingar, polarisering och en minskad tillit människor emellan. I höst inleder Medborgarskolan ett samarbete med Malmö Universitet för att stärka och utveckla det demokratiska samtalet.

Hur skapades den demokratiska grundtanken och för vem? Vilka skeenden har påverkat dess utveckling och vilka faktorer utmanar den? Det är några frågeställningar som kommer att diskuteras i höst när Medborgarskolan och Malmö Universitet krokar arm för att skapa folkbildande aktiviteter kring demokrati. Syftet är att öka förståelsen för demokratins dilemman och att skapa ett forum för dess viktigaste instrument – det fria samtalet där oliktänkande möts med respekt för varandras åsikter. Men också att skapa nytt hopp för alla som känner sig frustrerade och uppgivna.

– Som studieförbund har vi ett tydligt uppdrag från staten att arbeta för att stödja verksamheter som stärker och utvecklar demokratin. Men också att realisera människors möjligheter och rättigheter att påverka samhället och kulturen vi lever i. Det är ett oerhört viktigt uppdrag som vi har fått och nu ökar vi takten, säger Fredric Strömberg, projektledare.

Under de närmsta månaderna inleds arbetet med att skapa ett innehåll som intresserar och engagerar tillsammans med fokusgrupper. Detta kommer att ske i nära samarbete med Malmö Universitet och två nystartade forskningsplattformar. Vid sidan av aktiviteterna kommer även ett studiematerial att tas fram för föreningar, studiecirklar och grupper som vill fördjupa sig ytterligare i demokratin och dess utmaningar.

– Vi kommer att arrangera öppna samtal, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter som vi tror kan bidra till en ökad förståelse och tillit till demokratin som grundbult i ett samhälle för alla. Det är ett uppdrag som vi är väldigt stolta över, säger Fredric Strömberg.