Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

"Ingenting är omöjligt – det omöjliga tar bara längre tid"

I Stenungsund möter du Wioletta Wojszel-Bialoblocka, som kallas för Wiola och är coach och handledare inom Stöd och matchning.

Min drivkraft, min passion och mitt syfte här i livet är att hjälpa andra, att vara med och se människor växa och utvecklas, se när de når sin fulla potential, finner motivation, ökar sitt självförtroende, uppnår sina mål, lär känna sina styrkor, upptäcker talanger, ibland även ändrar sitt tänkesätt och börjar tro på sin egen förmåga att kunna förbättra sin livskvalitet.

För att vara effektiv på arbetsmarknaden är det nödvändigt att känna till sina egna resurser: egenskaper, färdigheter, styrkor, preferenser, personliga och professionella kompetenser. Som coach ger jag inga råd och föreslår inga lösningar – det gör mina kompetenta kollegor som är studie- och yrkesvägledare – och mötet med dem är en del av processen. Jag är lite mer som en spegel där deltagaren kan titta på sig själv, se resurserna, reflektera över nuläget, precisera vad önskat läge är – alltså vart personen vill komma – och kartlägga eventuella hinder. Tillsammans hittar vi svar på de viktigaste frågorna: Vem är jag, vad vill/behöver jag, vad känner jag och vad kan jag göra för att medvetet styra min karriär och öka tillfredsställelsen av min egen professionella och personliga utveckling?

Därefter skapar vi en strategi eller plan med konkreta steg som tar oss vidare mot målet. Under resans gång ser jag till att delmålen är ekologiska, dvs att de är i samklang med andra viktiga områden i deltagarens liv.

Jag tycker att coaching är en mycket effektiv, holistisk och djupgående utvecklingsprocess som väcker den osynliga kraften hos varje individ. Det bästa med mitt arbete är att se när människor själva upplever att det omöjliga helt plötsligt blivit möjligt (som exempelvis att få ett arbete eller komma in på en utbildning), alltså när drömmar går i uppfyllelse och omvandlas till verklighet, se dem utmana sin nyfikenhet och hitta sina egna svar och lösningar och aktivera sin kompass för att navigera i livet utifrån egna förutsättningar samtidigt som de vågar gå utanför sin bekvämlighetszon.