Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

"Det handlar om att skapa värde i livet"

Katarina Signell jobbar som handledare för Stöd och matchning i Skara. Hon är också biträdande projektledare för ESF-projektet Nystart 2.0.

”Jag har jobbat i många år med arbetsmarknadsfrågor och stöd till arbetssökande, arbetsträning och integration, men jag är ganska ny som handledare på Medborgarskolan. Min roll och mitt fokus inom Stöd och matchning är förstås att hjälpa deltagarna att hitta och söka jobb eller utbildning. Men det handlar också om att skapa värde i livet. Jag strävar efter att ta emot alla på ett gott sätt och verkligen lyssna på deras önskemål och tankar, vad de har för mål och vad de vill ha ut av den tid vi har tillsammans. De ska känna att jag har tid för just dem.

Många tycker att den sociala samvaron är givande och att det är trevligt att komma hit och få vänner i vardagen. Flera av dem som inte kan så mycket svenska än har sagt att de lär sig språket så bra hos oss av bara farten. Det är många begrepp och uttryck som de lär sig förstå i samtalen. Våra gruppaktiviteter är en utmärkt arena för många bra samtal och diskussioner.”