Covid19 - Åtgärder i samband med vår kursverksamhet

Du ska känna dig trygg när du är hos oss! Medborgarskolan i Värmlands och Örebro län följer de rekommendationer som ges av myndigheterna.

Medborgarskolan i Värmland och Örebro vill vara en trygg aktör inom folkbildningen och följer rådande rekommendationer kring coronaviruset och begränsning av dess spridning. Det är viktigt att vi tillsammans, deltagare, ledare och personal, tar eget ansvar för att upprätthålla de förebyggande smittskyddsåtgärder som vi infört i verksamheten.

Vi baserar våra beslut på följande efter rådgivning med Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 • Deltagande i vår verksamhet är frivilligt.
 • Effekterna av pandemin slår hårt mot folkhälsan varför vi gör bedömningen att det är viktigt att vår verksamhet står öppen för de som vill och kan medverka.

Vi följande förebyggande smittskyddsåtgärder i våra fysiska verksamheter:

 • Alla har ett eget ansvar att följa såväl Folkhälsomyndighetens rekommendationer liksom våra anvisningar för att begränsa smittspridning.
 • Alla som deltar tar eget ansvar och är noga med avstånd.
 • Alla som deltar i verksamheten ska stanna hemma vid sjukdom eller minsta symtom.
 • Våra grupper har ett begränsat antal deltagare för att säkerställa att avstånd kan hållas.
 • I våra lokaler har vi glesat ut antal sittplatser eller gjort markeringar på golven.
 • Pauser eller raster hålls inom sin lokal.
 • Vi har sett över kursernas start- och sluttider är för att trängsel vid in- och utpassage ska undvikas.
 • Tydlig information finns i våra lokaler för att säkerställa att alla nåtts av informationen hur de kan begränsa smittspridning.
 • Handsprit finns tillgänglig på flera ställen i våra lokaler.
 • Möjlighet till handtvätt finns i på flera platser i våra lokaler.
 • Vårdnadshavare uppmanas att inte vänta i lokalen under barnens aktiviteter.
 • Anställda som arbetar nära riskgrupper rekommenderas vara fullvaccinerade.
 • Viss verksamhet bedrivs utomhus.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla 18 år och äldre. Personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.

Stanna hemma och testa dig om du får symtom

Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom

Testa dig

Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Du behöver också testa dig även om du inte har symtom. Det gäller även om du är vaccinerad.

Håll avstånd till andra

Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt på platser inomhus.

Gäller både barn och vuxna.

Avstå från större middagar och fester inomhus

Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Res andra tider än i rusningstrafik eller använd andra sätt att resa som till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Det här gäller dig som är vuxen.

Använd munskydd i kollektivtrafiken när du inte kan hålla avstånd till andra resenärer.

Det gäller både korta och långa resor och det gäller alla sätt att resa kollektivt. Till exempel när du reser med buss, spårvagn, tunnelbana, båt eller tåg.

Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas

Verksamheter som till exempel de som anordnar konserter, driver restauranger, köpcentrum och fritidsverksamheter genomför åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan till exempel handla om hur många som kan delta, storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap.

Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar när du är deltagare, besökare eller kund.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer i sin helhet.

Ovanstående kan komma att revideras om nya beslut kommer från myndigheter som kan påverka vår verksamhet.
Texten uppdaterades 2022-01-12.

Vill du ha mer information, kontakta oss!