Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Du ska känna dig trygg när du går på kurs hos oss

Uppdaterat 2020-11-17. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge kring utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Kurser omfattas inte av regeringens striktare riktlinjer som träder i kraft 24/11 men det vilar ett stort ansvar på anordnare att göra en riskbedömning och vidta åtgärder så att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och bidrar till minskad smittspridning.

Tillsammans hjälps vi åt och minskar smittspridningen. Stanna hemma om du känner symtom eller är sjuk, för att inte riskera att smitta andra.

För kursverksamheten gäller följande från 24 november

Kurser omfattas inte av regeringens striktare riktlinjer som träder i kraft 24/11 men det vilar ett stort ansvar på anordnare att göra en riskbedömning och vidta åtgärder så att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och bidrar till minskad smittspridning – utförlig info från FHM finns här

 • Allt som går läggs över till distans: vi lägger över alla kurser som går till distansundervisning i realtid för att bidra till minskad smittspridning.
 • Övriga kurser: här gör vi en riskbedömning och om det går att genomföra kursen på ett säkert sätt så gör vi det. I de fall ändringar görs för en viss kurs så meddelar vi berörda kursdeltagare.

Vad innebär de skärpta allmänna råden i Stockholms län gällande Covid-19 för kurserna?

De allmänna råden kring Covid-19 som Folkhälsomyndigheten meddelade 2020-10-29 innebär inga nya restriktioner för Medborgarskolans kursverksamhet specifikt, men det vilar ett stort ansvar på oss att anpassa vår verksamhet för att bidra på alla sätt vi kan.

Utifrån detta gör vi följande förändringar och om förändringarna gäller för en kurs som du redan är anmäld till så kommer du att bli kontaktad av oss om det innan nästa kurstillfälle:

 1. Vi kommer att låta de kurser som kan genomföras digitalt att övergå till distansundervisning i realtid så fort som möjligt.
 2. De kurser som är igång och genomförs med fysiska träffar inom ämnesområden som inte kan genomföras på distans, kommer även fortsättningsvis att genomföras på ett säkert sätt. De kurser det gäller är till exempel kurser i konst och hantverk, matlagning och musikkurser. Här ser vi till att det är möjligt att hålla nödvändigt avstånd mellan våra deltagare i kurslokalen och vi utökar städning samt tillgång till handsprit. Dessa kurser genomförs alltså som planerat framöver, så länge det inte kommer nya restriktioner.
 3. För de kurser där vi bedömer att vi inte kan genomföra dem vare sig digitalt eller i klassrum så kommer vi att behöva ta en paus under tiden som de skärpta allmänna råden gäller. Det gäller till exempel kurser i sång med många deltagare och vissa blåsinstrument.

Våra lokaler

 • Städning: Vi har infört extra städrutiner och torkar av alla kontaktytor med desinfektionsmedel.
 • Ventilation: Vi ser löpande över vår ventilation och vädrar ordentligt mellan varje kurs.
 • Vi säkerställer att det går att hålla avståndet mellan deltagare i våra kurslokaler.
 • Vi uppmanar att man åker en och en i våra hissar.
 • De ledare och deltagare som vill använda munskydd gör det på frivillig basis. Vi delar inte ut munskydd.
 • På utvalda platser i våra lokaler finns det handsprit och i de lokaler där vi hanterar fysiska saker såsom tangentbord, instrument med mera finns desinfektionsmedel.
 • Vi uppmanar alla deltagare att ta hänsyn till varandra och hålla distans till övriga deltagare.
 • För vissa kurser har vi markerat ut på kurslokalens golv var man bör stå/sitta för att hålla distans till övriga deltagare och kursledare.

Gruppstorlekar

 • Vi har anpassat våra gruppers storlekar efter kurslokalens förutsättning så att det lätt ska gå att hålla distans till andra kursdeltagare.
 • För våra föreläsningar är maxantalet 49 personer. Vi säkerställer att avståndet mellan åhörare är 1,5 meter.

Övrigt

 • Medarbetare som inte måste vara på plats fysiskt arbetar på distans för att minska antalet personer som samtidigt befinner sig i våra lokaler.
 • Våra kursledare tvättar eller spritar sina händer innan och efter varje kurstillfälle.
 • I den mån det går försöker vi anpassa vår kursverksamhet så att deltagare kan undvika att åka under rusningstrafik.
 • Vi kommunicerar eventuella unika åtgärder för en specifik kurs direkt med de deltagare som är bokade på denna.
 • För vissa kurser krävs fysisk närhet, ex pardans eller vissa teaterkurser. Detta är tydligt angivet i beskrivningen av kursen och det är då upp till deltagaren att ta ställning till vad det innebär att delta.

Avanmälan och återbetalning med anledning av coronaviruset