Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Information om coronaviruset

Uppdaterad 2020-02-23. Vi följer noga utvecklingen kring Covid-19 och anpassar vår verksamhet efter ​Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande läge kring coronavirusets spridning i samhället. Tillsammans hjälps vi åt och minskar smittspridningen.

För kursverksamheten i Stockholm gäller följande:

Det vilar ett stort ansvar på anordnare att göra en riskbedömning och vidta åtgärder så att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och bidrar till minskad smittspridning – utförlig info från FHM finns här

Åtgärder vi gör i samband med vår kursverksamhet

Läs mer här

Avanmälan och återbetalning med anledning av coronaviruset

Mer information om Coronaviruset

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om Coronaviruset www.folkhalsomyndigheten.se