Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Genom att ingå i samarbeten kan vi skapa betydelsefulla och inspirerande projekt som syftar till att hjälpa grupper i samhället som lever i utanförskap. Målet är att bryta utanförskapet och skapa nya möjligheter för dessa grupper.

Läs vidare om "Från utsatt till insatt"

Från utsatt till insatt

Projektet Från utsatt till insatt ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap.

Läs vidare om "Bland kakor och moln"

Bland kakor och moln

IT-projektet ”Bland kakor och moln” arbetar för att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen.