Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Medborgarskolan i Stockholm har vunnit projektstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) för ett två-årigt projekt som ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap. PTS fick in 45 ansökningar och har nu beslutat att ge finansiering till sju projekt, däribland Medborgarskolan som enda studieförbund.

Från utsatt till insatt - Ökad digital kompetens för äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer

Medborgarskolan i Stockholm har vunnit projektstöd från Post- och telestyrelsen (PTS) för ett två-årigt projekt som ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap. PTS fick in 45 ansökningar och har nu beslutat att ge finansiering till sju projekt, däribland Medborgarskolan som enda studieförbund.

Om projektet

Projektet Från utsatt till insatt är en utbildning i hur det digitala samhället fungerar och där deltagarna får lära sig att använda olika digitala tjänster, alltifrån att sköta sin ekonomi, boka vårdbesök eller teaterbiljetter till att använda sociala medier. Projektet ska öka den digitala kompetensen för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar.

Vi kommer att skräddarsy utbildningen och utbilda ledare ur målgrupperna, som därefter kan undervisa i sina respektive målgrupper. På så vis kommer kunskapen att föras vidare långsiktigt i dessa grupper som verkligen behöver bli delaktiga och aktiva i det digitala samhället som nu vuxit fram.

Projektet startade i mars 2019 och pågår i två år.

Kontakta oss

Har du frågor om projektet eller vill anmäla dig till en kurs? Hör gärna av dig till oss så besvarar vi alla dina frågor.

Läs vidare om "Aktuella kurser"

Aktuella kurser

Vårt upplägg följer alla gällande COVID-åtgärder. Vi håller rekommenderat avstånd mellan kursdeltagarna och är max 9 personer i varje kurs. Varje kurstillfälle består av 3 tim med ordentlig rast med vädring och pågår i 5 kurstillfällen.

Läs vidare om "Filmer"

Filmer

Med hjälp av dessa instruktionsfilmer får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt lära dig att använda olika digitala tjänster.

Läs vidare om "Post- och telestyrelsen"

Post- och telestyrelsen

Under hösten 2018 kunde företag och organisationer ansöka till Post- och telestyrelsen om finansiering av utbildningsprojekt med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Det kom då in 45 ansökningar varav sju projekt har tilldelats finansiering, däribland Medborgarskolans projekt Från utsatt till insatt.