Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Par som dansar

Under hösten 2018 kunde företag och organisationer ansöka till Post- och telestyrelsen om finansiering av utbildningsprojekt med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Det kom då in 45 ansökningar varav sju projekt har tilldelats finansiering, däribland Medborgarskolans projekt Från utsatt till insatt.

Post- och telestyrelsen

Under hösten 2018 kunde företag och organisationer ansöka till Post- och telestyrelsen om finansiering av utbildningsprojekt med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Det kom då in 45 ansökningar varav sju projekt har tilldelats finansiering, däribland Medborgarskolans projekt Från utsatt till insatt.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. De arbetar även för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och för att minska det digitala utanförskapet. Därför finansierar PTS till exempel utbildningar för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster.

Från utsatt till insatt

Målet med Medborgarskolans projekt Från utsatt till insatt är att öka den digitala kompetensen för äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar vilka ingår i grupper som är, eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. PTS stödjer projektet under två år med start från och med mars 2019.

Stödstämpel_PTS_arbete_med_digital_delaktighet.png