Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Samarbeten och pågående projekt i Stockholm

Medborgarskolan Stockholm har flera olika samarbeten med andra organisationer. Syftet med dessa samarbeten är att tillgodose olika behov för att skapa ett ökat engagemang och delaktighet i samhället och i kulturlivet.

Dessa samarbeten bygger på ideellt engagemang och uppläggen ser olika ut beroende på behov, omfattning och vilja. Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Stöd till nya föreningar

Vi vill gärna skapa nya stabila samarbeten inom folkbildning. Vill veta mer? Kontakta oss för mer information.

Samarbeten och projekt

Läs vidare om "Från utsatt till insatt"

Från utsatt till insatt

Projektet Från utsatt till insatt ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är, eller riskerar att hamna, i ett digitalt utanförskap.

Läs vidare om "Bland kakor och moln"

Bland kakor och moln

IT-projektet ”Bland kakor och moln” arbetar för att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen.

Läs vidare om "Kavat Vård"

Kavat Vård

Medborgarskolan samarbetar med Kavat Vård som under ledning av en professionell pedagog från Medborgarskolan erbjuds de äldre att delta i studiecirklar.

Läs vidare om "Nattskiftet"

Nattskiftet

Medborgarskolan samarbetar sedan 2017 med Nattskiftet. Samtliga av Nattskiftets Nattkompisar genomgår en tvådagars-utbildning som hålls i Medborgarskolans lokaler.

Läs vidare om "Raoul Wallenberg Academy"

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy har tillsamman med Medborgarskolan anordnat en föreställning och workshop i självledarskap .

Läs vidare om "AFS Interkultur"

AFS Interkultur

AFS och Medborgarskolan anordnar volontärträffar, utbildningar och möten mellan och med värdfamiljer.

Läs vidare om "Fempowerment"

Fempowerment

Fempowerment är en av Medborgarskolans samarbetspartners och samarbetar kring deras volontärutbildningar.

Läs vidare om "Safari Sverige"

Safari Sverige

Under 2019 samarbetade Medborgarskolan och Safari Sverige kring studiecirklar och workshops på dagliga verksamheter. Från och med 2020 kommer de arbeta mer generationsöverskridande.

Läs vidare om "Vardagens civilkurage"

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage samarbetar med Medborgarskolan kring tränarutbildningar, öppna träningar i civilkurage, föreläsningar och event som Civilkuragets dag.

Läs vidare om "Rojalistiska föreningen"

Rojalistiska föreningen

Tillsammans med Medborgarskolan anordnade Rojalistiska föreningen studiecirkeln "Kungahus i Europa" under hösten 2019.

Läs vidare om "Statistföreningen"

Statistföreningen

Tillsammans med Medborgarskolan har Statistföreningen arrangerat workshops med skådespelare och branschfolk.

Läs vidare om "Unga Aktiesparare"

Unga Aktiesparare

I samarbete med Medborgarskolan har förbundet arrangerat UA-Akademin; en aktieutbildning som är uppdelad i grund- och fortsättningskurs.

Läs vidare om "Profet Musik"

Profet Musik

Medborgarskolan och Profet Musik har ett nära samarbete och informerar löpande om varandras verksamheter, evenemang och spelningar.