Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar, verksamheter och privatpersoner. Samarbetet bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på behov och omfattning.

Samarbeten och studiecirklar i Stockholm

Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar, verksamheter och privatpersoner. Samarbetet bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på behov och omfattning.

Vem kan få hjälp?

Är ni en förening, en organisation eller en grupp vänner som vill träffas och lära er mer om ett ämne? Då kan ni starta en studiecirkel eller arrangera publika arrangemang såsom föreläsningar, workshops eller konserter i ett samarbete med oss på Medborgarskolan.

Tips! Starta en karantäncirkel på distans!

En studiecirkel kan vara helt nybildad, men kan också var ett alternativ för er som redan kommit en bit på vägen och bildat en förening eller grupp.

Möjligheterna är näst intill obegränsade – ni kan till exempel starta en kör, måla, bilda en teatergrupp eller träffas för att öva upp er konversationsengelska.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan hjälpa till med lokaler, ledarutbildningar, material- och lokalkostnader samt marknadsföring. Vi kan även hjälpa till med nätverk med andra föreningar och organisationer. Varje grupp och förening är unik och vi anpassar därför stödet utifrån era behov.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Samarbeten och projekt i Stockholm

Läs vidare om "Vardagens civilkurage"

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är en ungdomsorganisation som genomför praktisk träning i civilkurage och hur man ingriper mot förtryck i vardagen. I samarbete med Medborgarskolan anordnar organisationen tränarutbildningar, öppna träningar i civilkurage, föreläsningar och event som Civilkuragets dag.

Läs vidare om "Nattskiftet"

Nattskiftet

Nattskiftet arbetar för ungas rätt att vara trygg i natten – mot våld och sexuella övergrepp. I samarbete med Medborgarskolan anornas bl.a. volontärutbildningar och HLR för volontärer.

Läs vidare om "Bröstcancerföreningen Amazona"

Bröstcancerföreningen Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona är Sveriges första och största patientorganisation inom cancer. Amazona och Medborgarskolans samarbetar runt temakvällar, kurser och utbildningar.

Läs vidare om "Statistföreningen"

Statistföreningen

Statistföreningen har som syfte att hjälpa statister i hela landet inom film, TV och teater. Tillsammans med Medborgarskolan har föreningen arrangerat workshops med skådespelare och branschfolk.

Läs vidare om "Raoul Wallenberg Academy"

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy arbetar med civilkurage, ledarskap och samverkan bland unga. I samarbete med Medborgarskolan har en föreställning och workshop i självledarskap anordnats.

Läs vidare om "Safari Sverige"

Safari Sverige

Safari Sverige är en organisation som främst riktar sig mot unga mellan 10-25 år som vill lära sig mer om film, natur och miljö. Medborgarskolan och Safari Sverige har samarbetat kring studiecirklar och workshops.

Läs vidare om "Österåkers Konsthall"

Österåkers Konsthall

Österåkers konsthall arrangerar bl.a. stick- och spinncafé, föreläsningar, barnaktiviteter samt konstutställningar. I samarbete med Medborgarskolan anordnas konstkurser.

Läs vidare om "Fempowerment"

Fempowerment

Fempowerment är en av Medborgarskolans samarbetspartners och samarbetar kring deras volontärutbildningar.

Läs vidare om "AFS Interkultur"

AFS Interkultur

AFS och Medborgarskolan anordnar volontärträffar, utbildningar och möten mellan och med värdfamiljer.

Läs vidare om "Rojalistiska föreningen"

Rojalistiska föreningen

Tillsammans med Medborgarskolan anordnade Rojalistiska föreningen studiecirkeln "Kungahus i Europa" under hösten 2019.

Läs vidare om "Unga Aktiesparare"

Unga Aktiesparare

I samarbete med Medborgarskolan har förbundet arrangerat UA-Akademin; en aktieutbildning som är uppdelad i grund- och fortsättningskurs.

Läs vidare om "Profet Musik"

Profet Musik

Medborgarskolan och Profet Musik har ett nära samarbete och informerar löpande om varandras verksamheter, evenemang och spelningar.