Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Ung kvinna i folksamling

Fempowerment

Kvinnojouren Fempowerment stödjer våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära med utomnordiskt ursprung. De erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning samt stöttning i kontakt med myndigheter.

Medborgarskolan och Fempowerment

Fempowerment är en av Medborgarskolans samarbetspartners och samarbetar kring deras volontärutbildningar. Samtliga volontärer genomgår en grundutbildning. Den täcker normer, intersektionalitet, mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, familjerätt, asylrätt, hedersrelaterat våld och förtryck mm. Utbildningen består av en teoretisk del med föreläsning och en praktisk del då deltagaren under handledning tar emot samtal från stödbehövande kvinnor och ickebinära.