Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som tränar praktiskt civilkurage.

De verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet på gräsrotsnivå genom att träna praktiskt civilkurage. I övningarna ingår att träna på att ingripa mot förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. På så sätt vill de bidra till en värld där passiva åskådare blir aktiva aktörer.

Medborgarskolan och Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage samarbetar med Medborgarskolan Stockholmsregionen kring tränarutbildningar, öppna träningar i civilkurage, föreläsningar och event som Civilkuragets dag.