Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Våra värderingar

Medborgarskolan är det humanistiska studieförbundet. Vi är en ideell förening och vår verksamhet är öppen för alla. Vår vision är mod och möjligheter för en mångfald människor.

Medborgarskolan har en human­istisk värdegrund. Humanismen bejakar hela människan, till både kropp och själ, och menar att varje människa har förmåga att ta till sig nya insikter och utvecklas till större mognad. Humanismen har en tydlig etisk grundsyn: allt som gynnar och stärker människan i hennes utveckling är positivt, allt som förminskar henne är negativt.

För oss är det viktigt att vår ­humanistiska värdegrund genomsyrar varje arbetsdag och att vi kan förmedla den till alla vi kommer i kontakt med. Det handlar dels om vilken verksamhet vi erbjuder, dels vilken pedagogik vi tillämpar. Vi tror på folkbildningens kraft och värdet av kunskap.

Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kärnvärden

Medborgarskolan står för fyra kärnvärden:

Individen i centrum

Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål. Alla människor har frihet och ansvar att påverka sin egen och sam­hällets utveckling.

Utveckling i samverkan

Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet. Med nya kunskaper, ökat självförtroende och ­sociala nätverk får människor möjligheter och styrka att själva utforma och påverka sina liv.

Ömsesidig respekt

Vi är alla lika mycket värda; varje människa är värdefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra. Humanism innebär medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och för andra kulturer.

Kunskapens egenvärde

All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning.