Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Medborgarskolan är miljödiplomerad

Medborgarskolan har flera regioner som blivit miljödiplomerade, ett nationellt system inom Svensk Miljöbas som uppfyller de miljökravs som ställs. Miljödiplomeringen är ett bevis på att lokalerna och verksamheten arbetar med miljöfrågorna på ett övergripande sätt.

Miljödiplomering är en standardiserad metod utfärdad av Svensk miljöbas för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet. När verksamheten uppfyller kraven belönas man med ett miljödiplom. I miljödiplomeringen ingår en miljöutredning samt olika miljörutiner vid till exempel inköp, kemikalie- och avfallshantering samt övergripande miljömål för att förbättra verksamheten.

– Under vårt miljöarbete har vi sett att vi måste öka och förbättra information till våra deltagare som valt att gå på målarkurser om hur de undviker färger som innehåller tungmetallen kadmium och hur de tar hand om avfallet, berätta Marianne Palmgren miljöansvarig på Medborgarskolan Syd.

miljo_sv_miljobas_3000x1200px-compressor.jpg

Ett strategiskt miljöarbete

Enligt Kerstin Åsberg, kvalitet och miljöansvarig på Medborgarskolan Region Väst, är miljödiplomeringen ett bevis på att Medborgarskolan nu på ett mer strategiskt och samordnat sätt arbetar med miljöfrågorna i verksamheten. Det är mycket värdefullt för organisationen att få en utomstående experts synpunkter på miljöarbete.

– Vid själva miljödiplomeringen, som genomfördes av Miljöförvaltningen i Göteborg, fick vi ytterligare idéer och råd som vi kommer att arbeta vidare med i hela regionen, berättar Kerstin. Ett konkret exempel vi arbetar med just nu är hur vi kan bli ännu bättre på att sprida information till våra deltagare på målarkurser, berättar Kerstin Åsberg.

Miljödiplomeringen är ett bevis på att Medborgarskolan arbetar med miljöfrågor på ett övergripande sätt och att lokalerna uppfyller regionens uppsatta miljökrav. Arbetet att anpassa och förbättra miljöarbetet har pågått sedan många år och den första regionen som blev diplomerad var Medborgarskolan Väst och därefter Medborgarskolan Syd.

Miljödiplomeringen leder till:

  • Ordning och reda genom struktur och uppföljning
  • Ekonomisk besparing genom effektivare användning av resurser
  • Engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
  • Ökad konkurrenskraft
  • Ger Medborgarskolans medarbetare en möjlighet till att påverka miljön

Miljöpolicy för:

  • Medborgarskolan Mälardalen – regionkontor i Uppsala
  • Medborgarskolan Syd – innefattar Skåne med regionkontor i Eslöv
  • Medborgarskolan Väst – regionkontor i Göteborg
  • Medborgarskolan Öst – regionkontor i Jönköping

Våra regionkontor

Kontakta våra regionkontor för mer information.