Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Om folkbildning

All kunskap får människor att växa. Folkbildning är att göra det tillsammans med andra. Ämnet spelar mindre roll, det är deltagarnas lust till livslångt lärande och utveckling som är viktigast.

Folkbildning är fri och frivillig och tillgänglig för alla. Folkbildning innebär att kurser och studiecirklar anpassas efter deltagarna och att deltagarna har stort inflytande över vad och hur de ska lära.

Lång tradition

Folkbildningen har en lång tradition i Sverige. Redan på 1800-talet träffades människor för att tillsammans studera, ta del av föreläsningar och delta i kulturaktiviteter. Motiven till att lära sig mer var att kunna påverka de egna livsvillkoren men också att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Dagens folkbildning utgår från samma drivkraft; att kunniga och engagerade samhällsmedborgare är en av demokratins grundläggande byggstenar.

Folkbildning bedrivs idag av tio studieförbund och finansieras av staten, landstingen, kommunerna och av deltagaravgifter.

Studiecirkeln

Studiecirkeln är en viktig del av folkbildningen. Den kan i stort sett handla om vad som helst. Det kan till exempel vara en kurs i argentinsk tango eller en grupp med engelsk konversation. Oavsett vilket ämne och i vilken form den bedrivs, ska studiecirkeln kännetecknas av att:


Folkbildningen är också en av landets största arrangörer av kulturaktiviteter. Till exempel anordnas teaterföreställningar, musikframträdanden och föreläsningar.

  • den är öppen för alla, utan krav på förkunskaper
  • den är fri och frivillig
  • deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg
  • samtal och diskussion är viktiga delar
  • det finns tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.
  • det finns studiematerial med studieplan eller en av gruppen utarbetad skriftlig arbetsplan där någon form av studiematerial ingår.

Kunskap utvecklas tillsammans

En studiecirkel ska inte bedrivas som den traditionella skolundervisningen där läraren lär ut till eleverna enligt en på förhand fastställd läroplan. Det finns alltid en ledare även i en studiecirkel, men cirkelledarens roll är inte att vara lärare för de övriga deltagarna. Kunskap utvecklas tillsammans och i en studiecirkel är samtal och diskussion viktiga delar i lärprocessen.

I en studiecirkel är motivationen hos deltagarna ofta hög eftersom deltagarna är där av egen fri vilja och delar ett gemensamt intresse i ämnet som studeras. Dessutom är antalet deltagare i en cirkel relativt litet, vilket ger stora möjligheter till kontakt och gemenskap.