Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Grundutbildning för kontakttolk

Här hittar du våra tolkutbildningar i Malmö. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Medborgarskolans ettåriga utbildning till kontakttolk sker på semidistans med vissa närträffar. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, den före detta TÖI-utbildningen. Utöver grundutbildningen kan du bli godkänd tolk genom en valideringsprocess av dina befintliga tolkkunskaper.

Att arbeta som godkänd kontakttolk är ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete som överbygger språkbarriärer mellan människor. Beroende på vilket språk som behärskas blir man länken mellan olika personer genom att översätta den talande kommunikationen. Efter genomförd utbildning blir deltagarna professionella kontakttolkar som får uppdrag att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer.

Antagningskrav och process till tolkutbildningen

För att gå utbildningen krävs att deltagarna har minst treårig gymnasieutbildning och mycket goda kunskaper i svenska. Efter sista ansökningsdagen blir de som uppfyller antagningskriterierna kallade till ett skriftligt förkunskapstest där svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kallas även till muntligt förkunskapstest då svenska och tolkspråket testas. Några veckor efter förkunskapstestet får alla återkoppling om de har blivit antagna till utbildningen eller ej.

Validering av verksamma tolkar

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYH) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYH-utbildningen som du inte klarat kan du skriva om dessa prov hos oss, alternativt ansluta till nuvarande utbildning.Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen. Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år, och gärna också gått några utbildningar men som då inte varit den grundutbildning som vi ger dvs den som står under MYH’s tillsyn.

Nästa utbildning startar i januari 2020 –
sista ansökningsdag 15 oktober 2019

Inför nästa kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen en månad innan - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får en kallelse.

Word-fil som du kan skicka in

Ansökan tolk eller validering - Word

Med denna pdf kan du fylla i din uppgifter och mejla in den direkt

tolk_validering_ansokan_mejlfunktion.pdf

Skicka in din ansökan

Mejla in din ansökan till tolk@medborgarskolan.se

eller med post till Medborgarskolan Syd, Hans Michelsensgatan 6A, 211 20 Malmö

Kontakta oss för mer information

Renée Andersson är vår kontaktperson för tolkutbildningen och valideringen

Renée Andersson

Ämnesansvarig och samordnare för tolkutbildningen - Medborgarskolan i Skåne - Region Syd
Hans Michelsensgatan 6A, 211 20 Malmö
renee.andersson@medborgarskolan.se0760-23 61 08

FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar

Läs FAQ

Tolkutbildning, grundutbildning, preparandkurs och validering

Läs vidare om “Tolkutbildningen i Malmö”

Tolkutbildningen i Malmö

Detta är en ettårig utbildning i Malmö som sker på semidistans. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Läs vidare om “Validering av verksamma tolkar”

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Läs vidare om “Komplettering av grundutbildningen för tolkar”

Komplettering av grundutbildningen för tolkar

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen och saknar något ämnesområde kan du, i mån av plats i ditt tolkspråk, komplettera med nedanstående delkurser i grundutbildningen.