Vi använder cookies för att ge dig relevant marknadsföring och en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer.

Tolkutbildningen i Malmö

Detta är en ettårig utbildning i Malmö som sker på kvällar och helger. Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Förkunskaper och urval till grundutbildningen

Du ska ha gymnasiutbildning från Sverige eller ditt hemland och betyg i svenska B/svenska 2. Ett första urval görs utifrån utbildning och ditt tolkspråk. Före utbildningen anordnas ett förkunskapstest under en dag i svenska och tolkspråket samt samhällskunskap, och du får information om utbildningen. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskaptestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.

Kostnad för utbildningen

Kostnader och ersättningar Innan du påbörjar en ett- eller tvåårig grundutbildning ska du betala en depositions­avgift på 1000 kronor som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. Utbildningen kostar totalt 4200 kronor.

Innan varje delkurs i grundutbildningen börjar, betalar du en avgift på 600 kronor för det studiematerial som används i delkursen.

Utbildningen är i centrala Malmö

Våra kurslokaler finns på Hans Michelsensgatan 6A i Malmö bakom Slagthuset. Närmaste busstation är Malmö Högskola - Orkanen eller Centralstationen.

Komplettering av grundutbildning, alla tolkspråk

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen, från tidigast 2005, och saknar något ämnesområde, kan du söka till delkurs för komplettering.

Ansökningshandlingar

Inför nästa kursstart sker förkunskapstester till kontakttolkutbildningen en månad innan - muntliga och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får kallelse.

Ansökan tolk eller validering - Pdf

Ansökan tolk eller validering - Word

Kontakta oss för mer information

Renée Andersson

Ämnesansvarig och samordnare för tolkutbildningen - Medborgarskolan i Skåne - Region Syd
Hans Michelsensgatan 6A, 211 20 Malmö
renee.andersson@medborgarskolan.se0760-23 61 08